JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.04. 2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.04. 2019. godine
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.04. 2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.04. 2019. godine.

 

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*******

************

 

UDRUŽENjE DISTROFIČARA REGIJE BANjALUKA

Ul. Ravnogorska br. 1

78000 Banjaluka

 

raspisuje

OGLAS

 

 

Personalni asistent ................................. 1 izvršilac

 

Posao se odnosi na pomoć licima sa invaliditetom kod obavljanja svakodnevnih životnih potreba.

 

Uslovi:

- starosna dob od 25 do 50 godina

Poslije dogovora radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme i u skladu sa Zakonom o radu.

Sve dodatne informacije na broj telefona: 051/213-032 i 065/569-925

*****************

 

KAJAK s.p.

Ul. Save Kovačevića br. 44

78000 Banjaluka

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na poziciju

 

Kuvar .................... 3 izvršioca

 

Rad na određeno vrijeme

 

Mjesto rada Banjaluka

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

- Iskustvo minimum jedna godina na istim ili sličnim poslovima

- SSS/VSS

Za sve informacije, kao i za prijavu za posao zvati na kontakt telefon 065/724-766.

 

Oglas otvoren do 18.4.2019.

***********

NSTY NETWORK DOO

Ul. Vuka Karadžića br. 2

78000 Banjaluka

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na poziciju:

 

- Komercijalista.................... 10 izvršilaca

 

Rad na određeno vrijeme

 

Mjesto rada na regijama: Banjaluka, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Zvornik, Istočno Sarajevo i Trebinje.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

- Iskustvo minimum jedna godina na istim ili sličnim poslovima

- SSS/VSS

 

Za sve informacije, kao i za prijavu za posao zvati na kontakt telefon 065/893-189.

 

Oglas otvoren do 18.4.2019.

******************

 

KAJAK s.p.

Ul. Save Kovačevića br. 44

78000 Banjaluka

 

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na poziciju:

 

- Konobar .................... 10 izvršilaca

 

Rad na određeno vrijeme

 

Mjesto rada Banjaluka

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

- Iskustvo poželjno, ali nije neophodno

- SSS/VSS

 

Za sve informacije, kao i za prijavu za posao zvati na kontakt telefon 065/724-766.

Oglas otvoren do 18.4.2019.

********************

 

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO PRAVDE

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANjALUKA

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Kazneno-popravni zavod Banjaluka raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta na period od 5 (pet) godina uz mogućnost ponovnog postavljanja, a kako slijedi:

a. Pomoćnik direktora za tretman.................................................................. 1 izvršilac,

2. Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za upražnjeno radno mjesto iz tačke 1. javnog konkursa moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove, i to:

a) Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

7. da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

b) Posebni uslovi:

8. VSS, filozofski fakultet, fakultet političkih nauka, defektološki fakultet, pedagoški fakultet ili fakultet za edukaciju i rehabilitaciju,

9. najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja na poslovima izvršenja krivičnih sankcija, poslije završenog prvog ciklusa studija i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalentom,

10. položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija,

11. poznavanje rada na računaru.

3. Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, kao dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

12. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

13. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci),

14. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi (ne starije od tri mjeseca),

15. diploma o školskoj spremi (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),

16. uvjerenje o radnom iskustvu,

17. položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija,

18. izjavu ovjerenu od nadležnog organa da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

19. izjavu ovjerenu od nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

20. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon završetka izborne procedure.

4. Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana računajući od dana objave.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na gore navedenu adresu za naznakom za “konkurs”.

U prijavi na konkurs potrebno je obavezno navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon, a u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje, o čemu će se dostaviti pismena obavijest.

Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava i usmenog razgovora (intervjua), a o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uslove biti blagovremeno obaviješteni.

***********

 

DDC MLS DOO

 

BRAĆE PODGORNIKA BB, 78000 BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na poziciju:

 

- Administrator za obradu dokumenata za francuski jezik

 

Broj izvršilaca:

60

Rad na: određeno

Mjesto rada/regija: Banjaluka

Opis radnog mjesta:

Organizovanje plaćanja, poreza i carina na pošiljke. Priprema i obrada dokumentacije o uvozu i izvozu u skladu sa carinskim propisima, zakonima i procedurama.

Pratiti pošiljke kroz proces carinjenja pa sve do klijentove destinacije.

Obračun carine i troškova pošiljke.

Biti u toku sa promjenama u zakonima ili propisima o uvozu i izvozu čitajući aktuelnu literaturu, razvijati interakciju sa kolegama.

Zatražiti ili izraditi potrebnu dokumentaciju o uvozu, kao što su carinske fakture, potvrde o porijeklu i dokumenti o kontroli tereta.

Pratiti stope carina i poreza na robu koja se uvozi, a na temelju saveznih tarifa i troškova.

Podnositi zahtjeve za tarifne koncesije ili povrat carine.

Pripremati dokumentaciju za pošiljaoce koji mogu podnijeti žalbu na carinu.

Pripremati dokumentaciju o usklađenosti.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Imate iskustvo u korištenju Microsoft Office Tools (Word i Excel)

Imate iskustvo u čitanju i razumijevanju dokumentacije napisane na engleskom jeziku

Odlično poznajete holandski jezik u govoru i pisanju

Posjedujete minimalno diplomu o završenoj srednjoj stručnoj školi

Imate odlične komunikacione vještine

Imate sposobnost brzog prilagođavanja međunarodnom timu

Možete raditi u skladu sa visokim standardima kompanije

Sposobni ste raditi u užurbanom okruženju

Razumijete povjerljivost podataka

Možete raditi u dvije smjene

Oglas otvoren do 12.5.2019.

 

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na navedeni e-mail: posao@ddcce.ba.

************

Ugostiteljstvo “FACE”

Srpska 87, Banjaluka

066/926-999

 

OGLAS

 

Restoranu brze hrane (fast food) potrebna 2 radnika u pripremi i prodaji hrane.

 

Radni odnos na određeno vrijeme.

 

Mjesto rada Banjaluka.

 

Radno vrijeme 40 sati sedmično u dvije smjene.

 

 Poželjno radno iskustvo, ali nije neophodno.

 

Oglas ostaje otvoren do 9.5.2019. godine.

 

Kandidati se prijavljuju na oglas putem navedenih kontakata .

__________________________________________

*************

H&G DOO

ALEKSE DUNDIĆA 8, BANjALUKA

Telefon: 065-514-911

Raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme

 

1. Elektroinstalater .......................................................... 5 izvršilaca

2. Pomoćni radnik ................................................................. 5 izvršilaca

 

Uslovi za radno mjesto pod 1.

- elektroinstalater

- najmanje godinu dana iskustva

 

Uslovi za radno mjesto pod 2.

- pomoćni radnik na poslovima elektroinstalacije

- najmanje godinu dana iskustva

 

Oglas je otvoren do 9.5.2019. godine.

 

Kandidati na oglas se mogu prijavljivati putem navedenih kontakata.

**************

PU KLUB ZA DJECU “ZVJEZDICA”

JOVANA DUČIĆA 50

78000 BANjALUKA

raspisuje

 

OGLAS

za rad na određeno vrijeme:

 

- Diplomirani vaspitač ……………………………………….. 2 izvršioca

 

Mjesto rada Banjaluka.

 

Kandidati svoje biografije mogu poslati na mejl: zvjezdicabl@gmail.com  a sve informacije možete dobiti na telefone 051-302-630 i 051-302-631.

Oglas ostaje otvoren do 17.4.2019. godine.

*****************

 

DOBRA PONUDA DOO

V. S. STEPANOVIĆA 181C

Telefon: 066-407-500

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

na određeno vrijeme

 

Potrebna tri radnika/ce za rad u servisu za čišćenje objekata.

Prijava na puno radno vrijeme.

Mjesto rada Banjaluka.

Svi zainteresovani mogu se javiti na broj 066 407 500.

Oglas ostaje otvoren do 17.4.2019. godine .

**************

 

TOWN SP

MEŠE SELIMOVIĆA 3, BANjALUKA

TELEFON: 065-992-120

 

Raspisuje

 

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme

 

- Kuvar ........................................................................... 1 izvršilac

 

Mjesto rada Banjaluka

 

Oglas je otvoren do 19.4.2019. godine.

 

Kandidati se na razgovor za posao mogu prijaviti putem kontakata:

 

TOWN SP, Meše Selimovića 3, Banjaluka, telefon: 065-992-120

*************

JU OŠ “MILOŠ CRNjANSKI” BANjALUKA

Ul. Zore Kovačević 38a

78000 Banjaluka

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Miloš Crnjanski” Banjaluka

 

I - Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Miloš Crnjanski”, Banjaluka raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Miloš Crnjanski”, Banjaluka.

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Miloš Crnjanski” Banjaluka se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “ Miloš Crnjanski”, Banjaluka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

 - Izvod iz matične knjige rođenih,

 - Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH.

 

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na gore navedenu adresu, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Miloš Crnjanski” Banjaluka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VII - Napomene

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Miloš Crnjanski” Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

*****************

“MILTEX” DOO  BANjALUKA

Knjaza Miloša bb

Tel: 051/300-328; 051/306-321

E-mail: info@milrex-bl.com

 

MILTEX d.o.o. raspisuje

KONKURS

za radno mjesto:

 

1. Šivači (m/ž)......................................................................3  izvršioca

Uslovi:

- prednost imaju kandidati sa iskustvom a za kandidate bez iskustva možemo obezbijediti obuku

 - želja za učenjem i usavršavanjem

Nudimo:

- ugovor o radu na određeno vrijeme sa mogućnošću stalnog zaposlenja

- sigurna i redovna primanja

- rad u pozitivnom i dinamičnom okruženju

Doći lično u prostorije firme kako biste popunili Prijavu i obavili razgovor za posao.

 

2. Skladištar (m)……………………............................…………….1 izvršilac

Obrazovanje: poželjno tehničkog smjera –srednja/viša škola

 

Obavezno:

- poznavanje rada u skladištu/magacinu

- rukovanje standardnim ručnim alatima (prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u proizvodnji)

-  vozačka dozvola B kategorije

Neophodne vještine:

- visok nivo odgovornosti i komunikacije

- sposobnost za timski rad ali i donošenje samostalnih odluka shodno situacijama u proizvodnji

- želja za učenjem i usavršavanjem

Nudimo:

- ugovor o radu na određeno vrijeme sa mogućnošću stalnog zaposlenja

- sigurna i redovna primanja

- prepoznavanje i nagrađivanje Vašeg truda

-  rad u pozitivnom i dinamičnom okruženju

Prijavu sa radnom biografijom možete slati na dole navedene adrese. Prijava mora da sadrži Vašu radnu biografiju sa osnovnim ličnim podacima i propratno pismo. Nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta.

*************

UNIVERZITET U BANjALUCI

Ul. Vojvode Petra Bojovića 1A,

78000 Banjaluka

raspisuje

 

KONKURS

 

I Za izbor nastavnika:

 

Za uže naučne oblasti:

1. Dječija i preventivna stomatologija - 1 izvršilac

2. Tekstilne tehnologije i inženjerstvo* - 1 izvršilac

3. Specifični jezici – italijanski jezik (nastavni predmeti: Istorija srpsko-italijanskih kulturnih odnosa, Metodika nastave italijanskog jezika 1,  Metodika nastave italijanskog jezika 2, Metodika nastave italijanskog jezika 3, Metodika prevođenja, Savremeni italijanski jezik 5, Savremeni italijanski jezik 6) - 1 izvršilac

4. Specifični jezici – engleski jezik (nastavni predmeti: Sintaksa engleskog jezika 1, Leksikologija engleskog jezika, Anglistička lingvistika, Uvod u anglistiku, Psiholingvistika, Jezik nauke i struke, Kontaktno-kontrastivna izučavanja jezika) - 1 izvršilac

5. Klinička psihologija i psihoterapija - 1 izvršilac

 

II Za izbor saradnika:

 

IIa Za uže naučne oblasti:

1. Hidrotehnika - 1 izvršilac

2. Farmakokinetika i klinička farmacija - 1 izvršilac

3. Patologija* – 1 izvršilac

4. Hortikultura (voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, povrtarstvo, ljekovito i aromatično bilje, ukrasno bilje i uređenje okoline) - 1 izvršilac

5. Eksploatacija fluida - 1 izvršilac

6. Politički sistem - 1 izvršilac

 

II b Za uže umjetničke oblasti:

 

7. Umjetničko teorijske discipline (nastavni predmeti: Harmonija sa harmonskom analizom 1-6, Kontrapunkt 1-4, Muzički oblici 1-4, Analiza muzičkog djela 1-6, Analiza muzičkih stilova 1-2, Metodika teorijske nastave 1-4, Aranžiranje 1-4, Harmonija sa harmonskom analizom I-II, Muzički oblici I-II, Kontrapunkt I-II, Metodika teorijskih predmeta I-II, Sviranje s lista i harmonska improvizacija I) - 2 izvršioca

 

Opšti uslovi:

      Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

1. da je državljanin RS ili BiH;

2, da je stariji od osamnaest (18) godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

2. izvod iz matične knjige rođenih;

3. uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 

 Posebni uslovi

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja,  uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem I:

a. ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

b. uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

c. dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

d. kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji

 

Pod rimskim brojem IIa:

e. ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

f. uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

g. kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIb:

h. ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

i. uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

j. kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Napomena:

 

1. Ugovor o radu i ugovor o dopunskom radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova

*  Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “2. Tekstilne tehnologije i inženjerstvo* - 1 izvršilac”, i za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “3. Patologija* - 1 izvršilac”, sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

-  Za radna mjesta za izbor saradnika pod rednim brojevima 1. Hidrotehnika – 1 izvršilac”, “4. Hortikultura (voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, povrtarstvo, ljekovito i aromatično bilje, ukrasno bilje i uređenje okoline) – 1 izvršilac”, “6. Politički sistem - 1 izvršilac”, sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o radu na određeno vrijeme, i to na period od godinu dana.

 

                   Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

Za izbor nastavnika:

- Pod rednim brojem 1. Medicinskim fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 2. Tehnološkom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000  Banjaluka

- Pod rednim brojevima 3. i 4. Filološkom fakultetu Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 5. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

 

Za izbor saradnika:

 

- Pod rednim brojem 1. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000  Banjaluka

- Pod rednim brojevima 2. i 3. Medicinskim fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 4. Poljoprivrednom fakultetu Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 5. Rudarskom fakultetu, Save Kovačevića bb, 79101 Prijedor

- Pod rednim brojem 6.  Fakultetu političkih nauka, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 7. Akademiji umjetnosti, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

 

*************

“GLAS SRPSKI-TRGOVINA” AD - Minutica

BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

- Derventa  – 2 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije:

- Minimalno  SSS

- Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

-  Poželjno poznavanje rada na računaru (“MC office”)

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

-  Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

-  Kopiju uvjerenja o državljanstvu

-  Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su  prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com

 

 

Molbe dostaviti na adresu:

Za oglas trgovac u kiosku

 “Glas srpski-Trgovina”AD - Minutica Banjaluka, ulica Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

**************

“GLAS SRPSKI-TRGOVINA” AD  - Minutica

BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

- Banjaluka – više izvršilaca

 

Potrebne kvalifikacije:

- Minimalno SSS

- Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

- Poželjno poznavanje rada na računaru (“MC office”)

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

- Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

- Kopiju uvjerenja o državljanstvu

- Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa je u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com

 

Molbe dostaviti na adresu:

 

Za oglas trgovac u kiosku

 “Glas srpski-Trgovina” ad - Minutica Banjaluka, ulica Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

**********

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Trg Republike Srpske br.8

78000 Banjaluka

 

objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

 

Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem 2 (dva) pripravnika, koji će pripravnički staž obavljati u Sjedištu Poreske uprave – Sektor za informacione tehnologije.

 

Opšti uslovi za prijem pripravnika:

-  da je državljanin RS ili BiH

-  da je stariji od 18 godina

-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

 

Posebni uslovi za prijem pripravnika:

- završen elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera.

 

Prijave na konkurs podnose se lično ili putem pošte na  gore navedenu adresu .

Prijava se podnosi na obrascu “Prijava na javni konkurs” koji se može dobiti u Poreskoj upravi a obrazac se nalazi i u prilogu javnog konkursa koji je objavljen na  internet stranice Poreske uprave.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

- kopiju diplome o završenoj školskoj spremi

           Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože traženu dokumentaciju da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

30.5.2019. godine (četvrtak) u 9 sati.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Izabrani kandidati su, prije stupanja na rad, dužni  dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerene kopije):

- diplomu o završenoj školskoj spremi,

- uvjerenje o državljanstvu BiH ili Republike Srpske,

- rodni list,

- ljekarsko uvjerenje,

- uvjerenje o neosuđivanosti i

- radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

      Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

          Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

 

**************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “IVO ANDRIĆ”

Ul. Branka Radičevića 16

78000 Banjaluka

raspisuje

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Ivo Andrić” Banjaluka

 

I – Predmet

 

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Ivo Andrić”, Banjaluka raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Ivo Andrić”, Banjaluka.

 

II - Opis poslova

 

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III - Mandat

 

Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Ivo Andrić” Banjaluka se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

 

IV –  Uslovi za učešće na konkursu

 

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Ivo Andrić”, Banjaluka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

V – Potrebna dokumentacija

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi;

4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost;

7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

9. Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;

10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu;

11. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

 

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na gore navedenu  adresu  sa naznakom:

“Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Ivo Andrić”  Banjaluka”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VII – Napomene

 

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Ivo Andrić” Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja odluke školi.

******************

“NOVA  DIPO”, DOO

GORNjI PODGRADCI

Gradiška

Datum, 15.4.2018.

 

 

Na osnovu člana  17. Odluke o osnivanju  “Nova DIPO” d.o.o. , direktor Društva raspisuje

 

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

1. Pogonski  električar na određeno vrijeme ......................................  1 izvršilac

                 (sa mogućnošću zasnivanja stalnog radnog odnosa)

 

Pravo  učešća pod 1. imaju lica koja pored opštih uslova ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 

-  SSS - elektro-tehnička škola smjer pogonski električar                                                                                                                                                                                                  

-  Radno iskustvo na elektro održavanju mašina i opreme u drvnoj industriji,

-  Izražene komunikacijske sposobnosti, samoinicijativnost i samostalnost u izvršavanju zadatih ciljeva.

 

 

Oglas ostaje otvoren  do popune radnog mjesta.

 

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti kratku biografiju i fotokopiju diplome.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor će se obaviti  intervju.

Svoje prijave možete slati na i-mejl: novadipo@teol.net  , faks: 051 896 322 ili na adresu “Nova DIPO” d.o.o. G. Podgradci 78 405, Gradiška.

***************

 

DRUŠTVO ZA PROIZVODNjU METALNIH PROIZVODA

“METAL”, a.d.

GRADIŠKA

 

                   Na osnovu člana 53. Statuta Društva za proizvodnju metalnih proizvoda “Metal”, a.d. Gradiška, generalni direktor društva objavljuje

 

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

- KV  radnici metalske struke  - 6 izvršilaca,

 

Uslovi:

 

- III (KV) stepen stručne spreme metalskog smjera

 

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada od 3 mjeseca.

 

Prijavu sa dokumentacijom – dokazima o ispunjavanju uslova oglasa dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa, na adresu društva:

 

“Metal”, a.d. Gradiška, Ul. Dositejeva 7.

 

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

**************

 

JU OŠ “MLADEN STOJANOVIĆ”

GORNjI PODGRADCI 78405

tel:051/ 899 010, 899 011, 899 012

e-mail: os037@skolers.org

 raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor  njemačkog   jezika - 1 izvršilac 4 časa (nepuna norma), lice sa radnim iskustvom i položenim  stručnim ispitom  na određeno vrijeme  do kraja školske godine (31.8.2019.). Rad po rasporedu  časova  utorak i četvrtak

2. Profesor razredne nastave - 1 izvršilac   (puna  norma)  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim  ispitom na određeno vrijeme,  do kraja školske godine odnosno  do 31.8.2019. godine

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- Da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih i  ovjerenom  kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu  a prije  zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim  licem, zloupotreba opojnih sredstava što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti (škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Posebni uslovi:

- za nastavnika pod rednim brojem 1. - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor njemačkog jezika  ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;

- za nastavnika pod rednim brojem 2. da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg   studijskog programa i zvanje profesor  razredne nastave  ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno-obrazovnom  radu;

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 104.  Stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju i lica koja  su stekla  radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica  koja su po propisima  važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju,  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Neblagovremene i nepotpune  prijave  kandidata na javni konkurs  neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju i test.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti 30.4.2019. godine sa početkom u  12  časova u prostorijama  škole.

Kandidati se neće pozivati  posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testu  ili  intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam)  dana  od dana objavljivanja u dnevnom  listu “Glas Srpske”.

Prijave sa dokumentacijom  dostavljaju se na adresu škole: OŠ “Mladen Stojanović” G. Podgradci  78405 Gornji Podgradci.                                 

************

 

JU OŠ “MLADEN STOJANOVIĆ”

Laktaši, Karađorđeva 105

tel.: 051/535-517,

e-mail: os054@skolers.org

 raspisuje

 

KONKURS

za prijem na radno mjesto

 

1. Nastavnik/profesor matematika - 1 izvršilac na određeno do povratka radnika sa bolovanja, lice bez iskustva - pripravnik

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

- Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu, na kojoj treba napisati i e-meil adresu kandidata, da bi komisija dostavila obavještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi),

-  Uvjerenje o državljanstvu,

-  Izvod iz matične knjige rođenih ili  kopija lične karte,

-  Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

-  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

-  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju  sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa predviđeno je da se obavi 19.4.2019. godine u  12 časova u prostorijama škole o čemu će naknadno Komisija obavijestiti.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Mladen Stojanović” Laktaši, Karađorđeva 105, 78250 Laktaši , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

****************

 

“KALDERA COMPANY” DOO LAKTAŠI

Kobatovci bb

e-mail: info@kalderacompany.com

objavljuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

I –    Elektromonter – četiri izvršioca

II –   Električar – tri izvršioca

III –  Građevinski radnik – jedan izvršilac

IV –  Portir – jedan izvršilac

V –  Lakirer – jedan izvršilac

VI -  Bravar-monter  – dva izvršioca

VII – Zavarivač – jedan izvršilac

Opšti i  posebni uslovi:

Pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove i to:

I – za radno mjesto elektromonter:

-  III ili IV – stepen srednje stručne spreme,

-  sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

II – za radno mjesto električar:

-   III ili IV – stepen srednje stručne spreme,

-  sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

III -  za radno mjesto građevinski radnik:

-   III ili IV – stepen srednje stručne spreme,

-  sa radnim iskustvom u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

IV – za radno mjesto mjesto portir:

-  III ili IV – stepen srednje stručne spreme,

-  sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

V – za radno mjesto lakirer:

-   III ili IV – stepen srednje stručne spreme,

-  sa radnim iskustvom u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

VI – za radno mjesto bravar-monter:

-  III ili IV – stepen srednje stručne spreme,

-  sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

VII – za radno mjesto zavarivač

-  III ili IV – stepen srednje stručne spreme,

-  sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

-  opis radnih zadataka -  zavarivanje CO2 postupkom (MIG)  i argonom (TIG),

Svi kandidati  koji  ispunjavaju  opšte i posebne uslove podliježu javnom  testiranju, koje podrazumijeva razgovor/intervju sa članovima Konkursne komisije.                                                                                         O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće obaviješteni pisanim putem.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu:

Kaldera compandž d.o.o. Laktaši, Kobatovci bb, 78250 Laktaši ili i-mejl adresu: info@kalderacompany.com

Konkurs je otvoren do popune radnih mjesta.

*********

“TERME LAKTAŠI” DOO LAKTAŠI

Karađorđeva 44

Tel: 051/532-256 ; 066/836-646

E-mail: info@termelaktasi.com  

 

 raspisuje:

 

OGLAS

 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme:

 

1. Noćni recepcioner...............................1 izvršilac

 

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati :

1. SSS,

2. poznavanje rada na računaru,

3. poznavanje pravopisa, opšte kulture, komunikacije,

4. spretnost i sposobnost rada više poslova istovremeno,

5. odgovornost i disciplina pri radu,

6. sklonost timskom radu i težnja ka postizanju visokih standarda kvaliteta.

 

2. Konobar ....................................1 izvršilac

 

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin RS/BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. SSS – KV konobar;

2. Elementarna komunikacija na engleskom jeziku;

3. Opšta kultura ponašanja i komunikacije;

4. Radno iskustvo u struci - poželjno;

5. Sklonost timskom radu i težnja ka postizanju visokih standarda kvaliteta.

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

 

Poslodavac obezbjeđuje topli obrok i isplatu naknade prevoza u visini pune mjesečne karte u javnom prevozu.

 

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju sa potrebnom dokumentacijom. Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa će se obaviti intervju.

Zainteresovani kandidati mogu prijave sa potrebnim dokazima predati neposredno na recepciju  hotela “San” u Laktašima, dostaviti redovnom poštom na adresu Terme Laktaši d.o.o. Laktaši, Karađorđeva br.44, ili putem e-maila na terme@termelaktasi.com

 

******************

JZU DOM ZDRAVLjA “DR JOVAN RAŠKOVIĆ”

 MRKONjIĆ GRAD

  raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

 

1. Specijalista ginekologije i akušerstva................................1 izvršilac

 

 

I   Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme  u Službi za zdravstvenu zaštitu žena  Doma zdravlja Mrkonjić Grad, sa punim radnim vremenom.

 

 

II   Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

-  da je državljanin RS ili BiH;

-  da je stariji od 18 godina;

-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-  da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

-  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora preko 6 (šest) mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova specijaliste ginekologije i akušerstva.

 

 

III Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

-  VSS – medicinski fakultet;

- položen stručni ispit;

-  završena specijalizacija iz ginekologije i akušerstva;

-  važeća licenca nadležne zdravstvene komore;

-  vozačka dozvola “B” kategorije;

-  poznavanje rada na računaru

-  radno iskustvo kao specijalista ginekolog - 1 godina

 

 

IV   Uz prijavu na konkurs i kraću biografiju, zainteresovani kandidati podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenim kopijama, ne starije od 6 mjeseci, i to:

-  uvjerenje o državljanstvu i rodni list;

- diplomu o završenoj školskoj spremi ( priznate diplome ukoliko su stečene van RS ili BiH, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju,

-  dokaz o položenom stručnom ispitu;

- licencu za rad;

- kopiju vozačke dozvole;

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, kao i da nije osuđivan za   krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova spec. ginekologije i akušerstva;

- uvjerenje o radnom iskustvu, kao specijalista ginekolog;

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove, Komisija Doma zdravlja Mrkonjić Grad će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

V   Rok za podnošenje prijava je 21  dan od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”  i oglasnoj ploči Doma zdravlja Mrkonjić Grad.

 

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: JZU Dom zdravlja “Dr Jovan Rašković” Mrkonjić Grad, ul. Jovana Raškovića bb, 70260 Mrkonjić Grad, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

****************      

   ZU INTERNISTIČKA  AMBULANTA “DR STUPAR”

    MRKONjIĆ GRAD

  raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Specijalista interne medicine................................1 izvršilac

 

I   Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom.

 

 

II   Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

-  da je državljanin RS ili BiH;

-  da je stariji od 18 godina;

-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-  da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

-  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora preko 6 (šest) mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova specijaliste interne medicine.

 

III Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

-  VSS - medicinski fakultet;

-  položen stručni ispit;

-  završena specijalizacija iz interne medicine;

-  važeća licenca nadležne zdravstvene komore;

-  vozačka dozvola “B” kategorije;

-   poznavanje rada na računaru

 

IV   Uz prijavu na konkurs i kraću biografiju, zainteresovani kandidati podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenim kopijama, ne starije od 6 mjeseci, i to:

-  uvjerenje o državljanstvu i rodni list;

-  diplomu o završenoj školskoj spremi ( priznate diplome ukoliko su stečene van RS ili BiH, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju,

-  dokaz o položenom stručnom ispitu;

-  licencu za rad;

-  kopiju vozačke dozvole;

-  uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, kao i da nije osuđivan za   krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova spec. interniste

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove, poslodavac će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

V   Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske” .

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: ZU “Dr Stupar”  Mrkonjić Grad, ul. Jovana Raškovića bb, 70260 Mrkonjić Grad, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana