Vojska i politika

Vojska i politika
Goran Maunaga
13.05.2017 10:51

Stanje u kome se nalazi BiH najpreciznije je pokazao i razobličio odnos vlasti u Sarajevu i bošnjačkih zvaničnika prema dva događaja - upotrebi počasne jedinice Oružanih snaga BiH povodom prisustva predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića na obilježavanju 9. januara, Dana Republike Srpske, i odnos prema upotrebi te jedinice u Travniku 9. maja, na susretima zlatnih ljiljana FBiH kojima je prisustvovao i bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

Dvostruki aršini koji su korišćeni u ta dva slučaja u stvari su definicija poslijeratne BiH i prava slika njenih stubova vlasti, koja govori da je BiH na takvim temeljima definitivno neodrživa.

Drastična razlika u tumačenju prava upotrebe vojne jedinice paradigma je višegodišnje selektivnosti, neiskrenosti i radikalizma prisutnih među visokopozicioniranim nosiocima vlasti na nivou BiH.

Dakle, dok je Izetbegović u januaru izazvao duboku krizu ne birajući sredstva u pokušaju osporavanja postrojavanja pripadnika Trećeg pješadijskog (RS) puka na obilježavanju Dana RS, apsolutno ništa sporno nije vidio u angažovanju vojne jedinice na susretima zlatnih ljiljana. Tu se, naravno, podrazumijeva i upotreba ratnih zastava Armije RBiH ispod kojih su, eto, nimalo slučajno, postrojeni pripadnici Oružanih snaga BiH.

Poslijeratno bošnjačko svojatanje BiH očigledno je upravo u odnosu prema Oružanim snagama za koje se i iz ovog primjera može reći da su u službi tog naroda.

Pješadijski pukovi Oružanih snaga formirani su radi baštinjenja tradicije vojski i naroda iz kojih su proistekli. S ciljem efikasnije saradnje sa civilnim vlastima, pravnim i fizičkim licima, komande tih pukova izrađuju godišnje planove civilno-vojne saradnje. U tim planovima Trećeg pješadijskog RS puka i Drugog pješadijskog (rendžerskog) puka bila su planirana i ta postrojavanja, ali je problem ispao samo zbog postrojavanja u Banjaluci.

Opravdanja za to nema, čak i kad se spominje zabrana Ustavnog suda BiH, jer Ivanić u svakom slučaju ima zakonsko pravo na upotrebu počasne jedinice, baš kao što to ima i Izetbegović, ali pod uslovom da to i on svima prizna i odustane od dvostrukih aršina.

Kolumne Komentar dana

© Glas Srpske 2012 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica