Ревизија

Ревизија
Жељка Домазет
13.04.2017 23:47

Да институције БиХ у догледно вријеме нико неће довести у ред када је ријеч о трошењу јавног новца и поштивању закона, показује и интерна ревизија.

Од 36 институција у којима су интерни ревизори уочили пропусте и наложили им да их отклоне, готово половина није се ни почешала да било шта уради.

У цијелом ланцу пропуста које је уочила интерна ревизија није отклоњена ни четвртина.

Само једна једина институција од свих које су чешљали интерни ревизори позабавила се властитим пропустима и нашла је за сходно да отклони све препоруке и исправи све неправилности које су откривене, а само једна је радила без пропуста.

У комплетном извјештају за прошлу годину најчешћи пропусти код свих ревидираних су уочени код исплате плата и накнада, јавних набавки, као и пропусти који се односе на број запослених, те плаћање уговорених и других услуга.

Број препорука које су добиле ревидиране институције у прошлој години у односу на претходну увећан је за готово 200, што је јасан показатељ да институције које троше буџетски, односно новац пореских обвезника превише не маре за грешке на које их упозоравају.

Ако се има у виду чињеница да Министарство правде већ двије године уредно плаћа властите интерне ревизоре, а да они нису нашли за сходно да ураде посао за који су уредно примали плате и поред силних ургенција да то учине, онда је сасвим јасно како се институције на нивоу БиХ односе према буџетском новцу и послу који треба да обављају.

Имајући у виду чињеницу да ће све уочене налазе интерних ревизора који нису отклоњени наново забиљежити и Канцеларија за ревизију институција БиХ, онда је сасвим јасно да за јавашлук, нерад и расипништво институција БиХ нема лијека.

Да ће се ова тракавица наставити и убудуће, јасно је као дан јер тужиоци не налазе са сходно да реагују на јавашлук. И ово је само још један доказ да само у овој земљи за безакоње према јавном новцу нико не одговара.

Колумне Коментар дана