Пропусти

Пропусти
Ведрана Кулага
19.08.2014 00:00

Нека правила постоје да би се кршила - то би могла да буде главна лекција коју би сви заинтересовани кандидати за посао на нивоу БиХ требало да добро науче прије него што дођу пред комисију чији је задатак да оцијени да ли задовољавају услове конкурса (ако се исти уопште и расписује) за неко од потребних и непотребних мјеста у заједничким органима.

Част изузецима, којих има и међу службеницима и руководећим кадровима, који желе да својим радом побољшају стање у овој земљи, али њихов удио је толико мали да се стиче утисак да би на улазу у већину институција могао да стоји управо натпис "правила постоје да би се кршила".

Да је тако показује и то да су замјерке и упозорења Канцеларије за ревизију институција на нивоу БиХ из прошле године остала мртво слово на папиру за већину институција које годишње заједно потроше на стотине милиона марака.

Да је тако, показало се већ након три мјесеца ове године. Неки од тромјесечних извјештаја о извршењу буџета показали су да су поједине институције наставиле да повећају трошкове управо на ставкама за које су ревизори и лани имали шта да кажу.

Посебан трн у оку су, осим разних набавки, уговори о дјелу који се сваке године склапају са гомилом спољних сарадника. Њихов посао је да, у одређеним случајевима, раде заправо оне послове за које су стално запослени службеници. Они који не спадају у категорију "част изузецима".

Такав сценарио забиљежен је лани у многим институцијама, као и протеклих година, али изгледа да нико у тим институцијама то не види. Или се само вјешто, без имало гриже савјести, праве да не виде и не чују. Упориште имају у неуспостављеном систему одговорности, на шта се годинама упозорава. Сасвим је јасно да не може све да буде сјајно и бајно, посебно не у земљи каква је БиХ, али се неки манири доброг понашања морају знати, или још важније - морају се поштивати.

То само по себи значи да се мора обратити пажња на извјештаје које сваке године објављује Канцеларија за ревизију институција на нивоу БиХ за претходну годину и поправити слика о себи у години која слиједи. Друга опција је да се настави са трком за позицију у Гинисовој књизи рекорда по броју занемарених препорука и осталих смјерница за добро финансијско пословање, што никоме нормалном не би требало да буде циљ којем тежи.

Колумне Коментар дана