Привредни опоравак

Привредни опоравак
Жељка Кокот
10.05.2016 23:46

Привреда је савршен механизам који покрећу фирме из којих би требало да се чује бука машина и гласови радника који синхронизовано одржавају рад система. Иако то до сада није била уобичајена слика у Српској, чини се да се ситуација лагано мијења, јер већина параметара показују да се виталне функције болесника, односно наше привреде, поправљају и стабилизују.

Годишња анализа коју је, на основу финансијских извјештаја за прошлу годину, урадила Привредна комора РС показује охрабрујуће знаке опоравка привреде мјерене растом најзначајнијих статистичких показатеља. Наиме, сабирањем и одузимањем ставки у билансима стања и успјеха 9.504 фирме које су предале финансијске извјештаје за прошлу годину Привредна комора РС дошла је до података да је добитак привреде лани увећан за више од 10 одсто у односу на 2014. годину, док је минус губиташа у истом периоду преполовљен. Приходи и расходи су расли, односно опадали, истим темпом док су обавезе незнатно смањене.

И док су бројни проблеми бар донекле ублажени, онај горући још односи највећи данак. Краткорочна потраживања фирми у Српској повећана су лани за више од пет одсто, неликвидност је још енормно велика, што великом броју фирми отежава свакодневно пословање. Проблеми са наплатом робе од купца доводе у питање редовну исплату плата радницима, обавеза према добављачима и доводе у питање пуњење буџета од кога зависи велики број институција и становника Српске. Додатни проблем је и скупо кредитирање које смањује инвестиције и будуће приходе, а самим тим индиректно и бруто друштвени производ и запосленост. Посебно забрињава чињеница да проблем са плаћањем у року једне фирме изазива ланчану реакцију која ствара проблем другој, трећој и свим осталим учесницима у привредном ланцу па неликвидне фирме угрожавају опстанак здравог дијела привреде.

Привредници и економисти нису превише оптимистични, али наглашавају да је било какав помак добар и свакако бољи од назадовања. Благи помаци свакако су добродошли, али су недовољни за осјетнији економски раст, који је остварив само уколико успоставимо повољније пословно окружење уз мања пореска оптерећења, што су уједно били једни од основних циљева економске политике који у претходним годинама нису реализовани.

Колумне Коментар дана