Предшколске установе

Предшколске установе
Драгана Орловић
26.07.2015 23:07

Предшколске установе у Републици Српској похађа 8.500 дјеце, што је недовољно, јер је то тек 14,5 одсто малишана који би требало у њима да бораве, подаци су које је недавно објавило Министарство просвјете и културе РС.

Код нас се већ годинама настоји ријешити проблем малог обухвата дјеце у вртићима и јаслицама, али очигледно да се ефикасно рјешење никако не проналази.

За мали број дјеце у предшколским установама непрестано се окривљује недостатак простора, што није тачно. Наиме, према извјештају Главне служе за ревизију јавног сектора РС, простора има, али је (случајно или намјерно) занемарена чињеница да су садашњи капацитети недовољно искоришћени.

Са друге стране, локалне заједнице не придају довољно пажње цјелокупном развоју предшколских установа, недовољно сарађују са ресорним министарством и ко зна шта још... Криваца је, значи, много, а не само недостатак простора, на које се већ предуго времена упире прст кривице.

Један од озбиљнијих проблема свакако је и податак да је већина дјеце у предшколским установама у Републици Српској уписана без конкурса и јасних критеријума за утврђивање листа редослиједа за упис.

Ревизори су јасно нагласили - упис дјеце у јавне установе и програме предшколског васпитања и образовања не врши се транспарентно.

Један од првих корака ка већем броју дјеце у предшколским установама и рјешењу за недовољан број слободних мјеста биће учионице у школама чије је затварање због мањка ђака планирано већ од идуће школске године. Њих ће адаптирати за боравак дјеце предшколског узраста. За квалитетније предшколско образовање битна је и обука наставника и васпитача, па ће се у идућем периоду тражити начин како да то реализују. Простор, значи, неће више бити проблем.

Нема сумње да се дешавају озбиљни пропусти, и то већ дуже вријеме, у овом сегменту образовања, који је први у ланцу едукације и који свакако морају да буду отклоњени. Јер све док овакав рад и немарно понашање буду присутни, неће се добити позитивни резултати у предшколском образовању. Да ли смо на добром путу да се то и учини, стереотипно рећи ћемо - вријеме ће показати. Или неки нови ревизорски извјештај.

Колумне Коментар дана