Право на породицу

Право на породицу
Свјетлана Ђуричић
11.05.2016 23:49

Свако дијете треба породицу. И свака породица треба дијете.

Много је малишана у Српској који чекају на усвајање.

Око 400 дјеце ноћу нема ко да загрли и ушушка. Још је више парова којима је усвајање једини начин да се остваре као родитељи. Тачно 643 пара се налазе у процедури усвојења.

Ипак, без обзира на ове податке, ријетка дјеца су у прилици да добију породицу. Запањује податак да је у 2014. години само троје малишана осјетило како је то имати маму и тату, своју собу и играчке.

Врло је вјероватно да неће сви парови проћи строгу законску процедуру, а они којима буде ускраћено право на усвајање, моћи ће само да криве Породични закон, који је у много чему недоречен.

Тако овај закон прописује да је горња граница за потпуно усвајање дјетета пет година, док доња граница уопште није утврђена. На ову мањкавост закона је 2012. године својим препорукама указао и Комитет за права дјетета Уједињених нација. Има случајева да буде усвојена беба од тек неколико дана, док дијете, које има пет година и један дан, по слову закона може бити само непотпуно усвојено.

Усвојитељи се, очекивано, радије одлучују за дјецу коју могу потпуно усвојити. Тако предност имају млађа дјеца, по могућности бебе, а такве дјеце опет нема довољно за све парове. Процедуре усвајања трају, у најбољем случају, шест мјесеци, а неријетко и неколико година, тако да, док социјална служба обави свој посао, дијете обично прерасте тражену старосну границу.

Али, то нису све мањкавости Породичног закона. Овај пропис је регулисао мало коју процедуру у вези са усвајањем дјеце. Тако није речено ни под којим условима страни држављанин може да усвоји малишана из Српске, нити ко, кад и под којим условима би требало да саопшти дјетету да је усвојено. Још нема ни регистра потенцијалних усвојилаца, који би умногоме створио ред у овој слабо регулисаној области породичних односа.

Наду улијева Стратегија унапређења социјалне заштите дјетета без родитељског старања од 2015. до 2020. године, која предвиђа измјене Породичног закона и успостављање регистра потенцијалних усвојилаца. Рок за тај обиман посао је још неколико мјесеци, до краја 2016. године.

Колумне Коментар дана