Kriza u Makedoniji

 Kriza u Makedoniji
Zdravko Begović
29.04.2017 10:32

Kriza u Makedoniji traje relativno dugo i riječ je o jednom procesu koji je kulminirao fizičkim nasiljem i to upadom u parlament kao mjesto najvišeg organizacionog oblika parlamentarizma u Makedoniji.

Moja je procjena da taj proces neće tako lako završiti. Naprotiv, ovo ne samo da nije kraj nego nije ni početak kraja. Rekao bi da je možda kraj početka.

Postavlja se realno pitanje - šta je rješenje?

Jedino rješenje je to da svi učesnici, sa svoje strane, ulože napor da se situacija umiri. S obzirom na to da je međunarodna zajednica duboko involvirana u krizu u Makedoniji, mislim da bi trebala učiniti dodatni napor da se konačno formira vlast i da se pređe taj jedan "Rubikon" jer bezvlašće traje relativno dugo i generisaće ovakve i slične procese dok se ne formiraju organi vlasti u punom kapacitetu. U tom pravcu se, koliko mogu da vidim i ide jer će jedan od pomoćnika državnog sekretara SAD već u ponedjeljak biti u Makedoniji.

Posljedice ovoga će, nažalost, biti značajne. Sve u svemu, čeka nas, kada je riječ o Makedoniji, dugotrajan proces. Nisu implementirane sve odredbe okvirnog mirovnog sporazuma iz Ohrida. Albanci neće odustati od zahtjeva i vršiće sve veći i veći pritisak. Plašim se i da ovo nije samo makedonsko pitanje već i da u određenoj mjeri postaje i balkansko.

Albanci su prilično strpljiva, poslušna i kompaktna etnička grupa koja je vezana sa sunarodnicima i u Albaniji, i na Kosovu i u Preševskoj dolini i to treba uzeti u obzir prilikom davanja procjene stanja u Makedoniji.

Treba imati u vidu i to da Albanci to što rade nikako ne bi mogli bez podrške zapadnih sila. Poznato je da SAD lobiraju za njih i da su zahvaljujući jednom takvom odnosu praktično i dobili Kosovo jer su bili kooperativni.

Sve ovo može imati određene projekcije na političke, ekonomske, privredne i druge odnose sa zemljama u regionu, posebno gdje su Albanci u nešto većem broju u strukturi stanovništva.

U ovom trenutku, kada je već došlo do ovoga, morao bi se primijeniti Ohridski sporazum i Albancima dati i garantovati ta data prava sa jedne strane. Sa druge strane, oni moraju, po dobijanju tih prava, u punom kapacitetu da priznaju institucije države Makedonije.

Zdravko Begović, bivši ambasador BiH u Makedoniji

Kolumne Komentar dana

© Glas Srpske 2012 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica