Cenzura u zemlji u kojoj nema cenzure

  U prošloj kolumni pisala sam o sjajnim opisima metoda cenzure novinarke Sanje Modrić, ali prevedenim na bh. medijsku scenu.

  22.05.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević

  Cenzura privilegija probranih

  Čitam na jednom veb sajtu tekst novinarke Sanje Modrić i zapadnu mi za oko 20 metoda cenzure o kojim piše autorica.

  15.05.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević

  Riječju do slobode

  Ovih dana puno se govori i piše o slobodi medija i tako čitam prije neki dan brojne tekstove o slobodi medija, te saznajem tko bi sve mogao ugrožavati medije kao i šta predstavlja najveću ...

  08.05.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević

  Slo­bo­da slo­bo­dnih me­di­ja

  "Za du­ho­vno bla­gos­tanje čo­vje­čan­stva (od če­ga ovi­se sva njego­va dru­ga bla­gos­tanja) je ne­op­ho­dna slo­bo­da i slo­bo­da izra­ža­vanja mišljenja."

  30.04.2009 13:00 | Sanja Vlaisavljević

  Propaganda i informacija

  U teoriji komunikacije informacijom se smatra svaka poruka koja ima tendenciju da ispuni svrhu svog emitiranja, da objasni ili pruži neutralno i tačno obavještenje o nekome ili nečemu, kao i da ...

  24.04.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević

  Političari i uvrede

  Tko je uveo jezik ulice u javni prostor: političari, mediji ili neke druge javne ličnosti? Tko narod podstrekava na netrpeljivost: političari ili mediji? Na koga kritička misao treba biti ...

  17.04.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević

  Sloboda govora ili politička debata

  Česta tema debata jeste sloboda govora i da li i koliko treba biti ograničena? Da li onaj koji govori ili piše ima pravo da potiče međunacionalnu, rasnu ili vjersku netrpeljivost u ime istine ...

  10.04.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević

  Regulacija, a ne cenzura

  Čitajući prije neki dan opširni intervju u jednim "građanskim dnevnim novinama" sa direktoricom Sektora za emitovanje Regulatorne agencije za komunikacije, uočila sam nekoliko ključnih pojmova ...

  03.04.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević

  Kraj ili početak

  Kada se pogleda unazad, u prošli vek, a nade okrenu ka ovom, dobija se jedno katarzično, potresno ali i onespokojavajuće saznanje, da je čovečanstvo, a posebno tzv. zapadnoevropska civilizacija ...

  27.03.2009 23:00 | Jovica Pavić

  Pobjeda Narodnog pozorišta Republike Srpske

  Pored ponosa, kojim mora biti oblagorođen svako ko je, bilo kakvim emocijama, vezan za Narodno pozorište Republike Srpske, izbor predstave za Sterijino pozorje ima i nečega simboličnog: to je ...

  21.03.2009 10:00 | Vojislav Vujanović

  Paparaco napad

  Izlazio sam iz crkve sa molitve i vidio TV kameru preko puta kako me snima. Ja sam došao ovdje da se odmorim i da radim i reagovao sam prirodno, misleći da je neka vrsta paparaco napada.

  19.03.2009 11:45 | Nikola Pejaković

  Su­ro­gat no­vi­nar­stva i proi­zvodnja sen­za­ci­ja

  Po­zna­ta je te­ori­ja po ko­joj po­li­ti­čki egzis­ti­ra­ti zna­či odlu­či­ti se za odre­đe­nog ne­pri­ja­telja, ta­ko da ne­pri­ja­telj pos­ta­je u stva­ri ...

  13.03.2009 23:00 | prof. dr Zo­ran Ar­so­vić

  Od Sahare do Sibira

  Tokom snimanja filma, ili rada na nekoj komplikovanoj pozorišnoj predstavi, događaju se raznorazna čuda, nepredviđena zbitija koja su, često, zanimljivija, i interesantnija od onoga što će ...

  06.03.2009 23:00 | Dušan Kovačević

  Hronika najavljene krize

  Kada u prvom činu drame iznad kamina visi puška, sa sigurnošću možemo očekivati da će ona u trećem činu da opali. Na isti način, kada niz istaknutih ličnosti u američkoj administraciji ...

  27.02.2009 23:00 | Srđa Trifković

  Između dva filma

  Nisam kao klinac voleo preterano onu čuvenu igru "između dve vatre". Ma mislim, neki put sam i to igrao, ali ta lopta bi me često pogađala i bio sam nespretan i nezgrapan da bih je izbegao. Kad ...

  20.02.2009 22:00 | Svetozar Cvetković
                  34          
Kolumne Komentar dana

© Glas Srpske 2012 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica