Političari blokiraju i zrak u Bosni i Hercegovini

  Političari iz RS imaju "istrajni angažman na blokadi države BiH". Njihova retorika je zastrašujuća, uništava pamet građana.

  31.07.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević

  Kultura dijaloga ima katastrofalne posljedice za BiH

  "Mnijenje može da bude i najbolja i najgora od svih stvari" Remon Polen

  24.07.2009 22:00 | Sanja Vlaisavljević

  Moralna odgovornost za genocid

  "Svi Srbi s obje strane Drine treba da snose moralnu odgovornost za genocid koji su počinili nad Bošnjacima i to treba da decidirano priznaju i da snose sve posljedice zbog toga." Neki to tako ...

  17.07.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević

  Majke ne mrze

  11. juli je najtužniji dan svih majki u ovoj zemlji, ne samo majki ubijene djece u Srebrenici.

  10.07.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević

  Us­pje­šna kri­ti­ka do­la­zi iznu­tra

  „Da bi kritika bila uspješna važno je da dolazi iznutra. Posebno je to važno u BiH, jer je stanje takvo da svakodnevno iz Federacije slušamo napade na RS i obrnuto koji jednostavno nemaju ...

  03.07.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević

  Život u klaustrofobiji

  U najmlađem sarajevskom magazinu objavljen je nedavno intervju sa vrsnim, ne samo sarajevskim, glumcem Josipom Pejakovićem.

  27.06.2009 08:00 | Sanja Vlaisavljević

  Huškačkijeg časopisa godinama nisam vidio

  Dobronamjerno mi jedna prijateljica reče prije neki dan: "Mislim da je došlo vrijeme da se malo kritički osvrneš na medije u RS. Mora biti i da oni nešto dobro ne rade". Mora biti, u to sam i ja ...

  19.06.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević

  Dijalog jedino rješenje problema

  Dijalog je uvijek jedino rješenje problema. Još kada ovo izjavi političar, onda treba vjerovati da ima političke volje da se problemi prevaziđu. Kada političar izjavi da odluke treba da se ...

  13.06.2009 00:00 | Sanja Vlaisavljević

  Kodeks časti bh. novinara

  "Novinari su dužni braniti ljudska prava, dostojanstvo i slobodu, uvažavati pluralizam ideja i mišljenja", stoji između ostaloga u Kodeksu časti bh. novinara. Čini se da je ovaj zahtjev ...

  05.06.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević

  Mediji u pomirenju i dijalogu

  Početkom maja u Kataru je održana konferencija UNESCO-a o slobodi i ulozi medija u dijalogu i pomirenju. Može li biti zahvalnija tema za BiH?

  29.05.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević

  Cenzura u zemlji u kojoj nema cenzure

  U prošloj kolumni pisala sam o sjajnim opisima metoda cenzure novinarke Sanje Modrić, ali prevedenim na bh. medijsku scenu.

  22.05.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević

  Cenzura privilegija probranih

  Čitam na jednom veb sajtu tekst novinarke Sanje Modrić i zapadnu mi za oko 20 metoda cenzure o kojim piše autorica.

  15.05.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević

  Riječju do slobode

  Ovih dana puno se govori i piše o slobodi medija i tako čitam prije neki dan brojne tekstove o slobodi medija, te saznajem tko bi sve mogao ugrožavati medije kao i šta predstavlja najveću ...

  08.05.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević

  Slo­bo­da slo­bo­dnih me­di­ja

  "Za du­ho­vno bla­gos­tanje čo­vje­čan­stva (od če­ga ovi­se sva njego­va dru­ga bla­gos­tanja) je ne­op­ho­dna slo­bo­da i slo­bo­da izra­ža­vanja mišljenja."

  30.04.2009 13:00 | Sanja Vlaisavljević

  Propaganda i informacija

  U teoriji komunikacije informacijom se smatra svaka poruka koja ima tendenciju da ispuni svrhu svog emitiranja, da objasni ili pruži neutralno i tačno obavještenje o nekome ili nečemu, kao i da ...

  24.04.2009 23:00 | Sanja Vlaisavljević
                33            
Kolumne Komentar dana

© Glas Srpske 2012 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica