Bio jednom jedan čovjek

  Bio jednom jedan čovjek. Živio je u jednoj maloj, ratom iscjepkanoj zemlji. Rat je tamo prestao prije osamnaest godina, ali kao da ništa posebno ne ukazuje na toliki protok vremena.

  29.06.2013 20:00 | Sanja Vlaisavljević

  Kultura i fiskultura

  Otkako je sveta i veka, ono što se pogrešno naziva kulturom, a što je, zapravo, umetnost, zavisilo je od mecena.

  22.06.2013 20:01 | Vladimir Kecmanović

  Sličnosti i razlike

  Protesti koji su počeli zbog neizdavanja JMBG tromjesečnoj bebi čiji život je ovisio od izmještanja iz BiH, je za sada riješen hrabrom i brzom intervencijom SDP-ovih političara na različitim ...

  22.06.2013 20:00 | Sanja Vlaisavljević

  Protesti za čovjeka

  Bosna i Hercegovina je ovih dana u znaku protesta. U cijeloj zemlji građani izlaze na ulice da izraze nezadovoljstvo zbog nečega. A možda i zbog nekoga. Najviše ljudi, ipak, bilo je na ...

  15.06.2013 20:00 | Sanja Vlaisavljević

  Dve Jugoslavije

  Ovaj naslov se ne odnosi na Aleksandrovu i Titovu Jugoslaviju i na dve etape u uzaludnom pokušaju državnog organizovanja Južnih Slovena, iako je ono o čemu govorimo sa ta dva projekta u tesnoj ...

  14.06.2013 20:00 | Vladimir Kecmanović

  Rat ovdje nikad nije ni prestao

  Ni­sam pris­ta­li­ca tek­sto­va ko­ji obi­lu­ju emo­ci­ja­ma auto­ra.

  08.06.2013 20:02 | Sanja Vlaisavljević

  Srbi i 2014.

  U sve­tu su u je­ku pri­pre­me za 2014. go­di­nu i obe­le­ža­vanje sto­go­dišnjice od po­čet­ka I svet­skog, ili ti Ve­li­kog ra­ta, ka­ko su ga ljudi zva­li dok ni­su zna­li ...

  08.06.2013 20:00 | Vladimir Kecmanović

  Zakoni uvijek mogu biti zloupotrijebljeni

  Okončana je javna rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama. Mnogo je dopisa, vjerujem, otišlo na adresu Ministarstva pravde BiH.

  01.06.2013 20:01 | Sanja Vlaisavljević

  Šuplja retorta docenta Okultisa

  Jednu od specifičnosti književnosti predstavlja činjenica da, koristeći jezik kao izražajno sredstvo, deli medij sa neumetničkim oblicima jezičkog izražavanja. A to je, opet, tokom istorije ...

  01.06.2013 20:00 | Vladimir Kecmanović

  Nepostojanost psihologija i kontinuitet lupetanja

  Književno delo Svetislava Basare odlikuje ponekad originalna i ponekad srećna kombinacija postmodernističkog poetičkog obrasca i neobuzdanog, često kafanskog humora. Ta dva, prividno ...

  25.05.2013 20:01 | Vladimir Kecmanović

  Zakoni, cenzure, pomirenja i ulični protesti

  Ministarstvo pravde BiH je otvorilo javnu raspravu povodom izmjena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Dobra okolnost je što je javna rasprava pokrenuta, ali prigovori javnosti idu ...

  25.05.2013 20:00 | Sanja Vlaisavljević

  Autocenzura i depresija

  U klasičnim totalitarnim državama i društvima cenzura je otvorena i surova. A autocenzura jednim delom svesna, a drugim nesvesna.

  18.05.2013 20:02 | Vladimir Kecmanović

  Kad se mladi probude

  Čitam u nekim novinama kako su negdje u Hercegovini osvanuli plakati na kojima piše "Ti si kriv, ako ti je sve krivo". Kažu da iza tih plakata stoji Hrvatski studentski politološki forum (HSPF) ...

  18.05.2013 20:00 | Sanja Vlaisavljević

  Ko je kome i za šta odgovoran

  Za svega deset dana u ovoj zemlji se štošta dogodi. I baš zato je ovo najzanimljivije antropološko posmatralište.

  11.05.2013 20:00 | Sanja Vlaisavljević

  Bratstvo neprilagodljivih

  U toku minulih praznika junaci našeg doba nisu mirovali. Naprotiv - divljali su.

  11.05.2013 20:00 | Vladimir Kecmanović
              15              
Kolumne Komentar dana

© Glas Srpske 2012 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica