Postrojenja za prečišćavanje spasavaju rijeke

Postrojenja za prečišćavanje spasavaju rijeke 18.02.2018 08:00 | Milijana Latinović

Banjaluka - Urbana naselja sa više od 2.000 stanovnika u slivovima Save i Trebišnjice ubuduće neće imati problema sa ispravnošću vode, jer je planirano da budu priključena na postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Predviđeno je to planovima za upravljanje oblasnim riječnim slivovima rijeka Save i Trebišnjice za period od 2018. do 2021. godine, koje je usvojila Vlada RS.

U slivu Save na području Srpske takvih naselja je 85, dok ih je na području uz Trebišnjicu pet.

Oblasni riječni sliv Save obuhvata dio hronološkog sliva ove rijeke sa podslivovima rijeka Une, Vrbasa, Ukrine, Bosne i Drine, kao i slivovima ostalih direktnih pritoka slivne površine od deset kilometara kvadratnih.

Oblasni riječni sliv Trebišnjice obuhvata sliv te rijeke sa podslivovima rijeka Mušnice, Sušice i dio podsliva Dubrovačke rijeke sa produženim podzemnim tokovima sa više od stotinu izvorišta.

Načelnik Odjeljenja za zaštitu i korišćenje voda i republički vodni informacioni sistem u "Vodama RS" Jelena Vićanović ističe da se neke od predviđenih mjera odnose na rekonstrukciju i izgradnju sistema za sakupljanje otpadnih voda, ali i izgradnju postrojenja za prečišćavanje.

- Planovi upravljanja slivovima rijeka Save i Trebišnjice podrazumijevaju i ocjenu površinskih i podzemnih voda na osnovu ekološkog i hemijskog statusa - navela je Vićanovićeva.

Prema njenim riječima, ekološki status podrazumijeva biološke parametre kao što su temperatura, Ph provodljivost i sadržaj određenih teških metala, dok hemijski status podrazumijeva ocjenu vode na osnovu prisustva opasnih hemijskih supstanci. 

- Iako je naglasak stavljen na naselja sa više od 2.000 stanovnika, to ne znači da se i u onim sa manjim brojem mještana ne treba ništa raditi. Naprotiv i u njima je neophodna zaštita voda od zagađenja - rekla je Vićanovićeva.

Dodaje da čovjek ima veliki uticaj na kvalitet i količinu vode u rijekama, jer ne samo da je na razne načine zagađuje već i prekomjernim crpljenjem vode ugrožava riječne tokove.

Planovi upravljanja riječnim slivovima Save i Trebišnjice dio su projekta pod nazivom "Jačanje kapaciteta u sektoru voda IPA 2011" čiji je naručilac delegacija Evropske unije u BiH, a dokumente su pripremali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i "Voda Srpske".

Usklađeni planovi

Jelena Vićanović je pojasnila da su planovi za upravljanje oblasnim riječnim slivovima rijeka Save i Trebišnjice usklađeni i sa planovima iz FBiH i Brčko distrikta.

- Naši planovi su usklađeni i sa planovima zemalja u okruženju, što nam olakšava pristup grantovima - rekla je Vićanovićeva.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica