U ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13. 09. 2017. godine

U ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13. 09. 2017. godine 15.09.2017 00:39 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

*********

"SAVIĆ INVESTGRADNjA" DOO

KRAJIŠKIH BRIGADA 33, BANjALUKA

Telefon: 065/668-409

Raspisuje  

OGLAS

za rad na određeno vrijeme

1. Pomoćni radnik na gradilištu ......................................... 3 izvršioca

Mjesto rada: Banjaluka

Oglas ostaje otvoren do 6.10.2017. godine.

Kandidati zainteresovani za rad mogu se prijaviti na oglas putem gore navedenih kontakata.

ELAS metaledžpert d.o.o.

Zbog povećanja obima posla i potrebe za dodatnim kadrovima, raspisuje   

KONKURS

za popunu radnog mjesta:

- Brusač       2 izvršioca

Mjesto rada: Banjaluka

Uslovi koje je potrebno ispunjavati:

SSS (III stepen) mašinskog usmjerenja

Odgovorno i spretno rukovanje radnim mašinama

Poželjno je:

Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Nudimo vam:

Mogućnost prijema u stalni radni odnos nakon uspješno obavljenog probnog rada u trajanju od 6 mjeseci;

Stabilnu i redovnu zaradu;

Profesionalno usavršavanje;

Stimulativno radno okruženje;

Priliku za aktivno učestvovanje u radu i razvoju kompanije kroz lični doprinos, te izgradnju karijere.

Ukoliko smatrate da ispunjavate tražene uslove i želite postati dio našeg tima, molimo vas da pošaljete vašu biografiju i propratno pismo elektronskim putem na e-mail: konkursiŽelas.biz ili ih dostavite lično/poštom na gore navedenu adresu.

Napomena: Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne podliježe vraćanju.

Trajanje oglasa do 20.9.2017.

******************

ELAS metaledžpert d.o.o.

Branka Popovića 61B, 78000 Banjaluka

Zbog povećanja obima posla i potrebe za dodatnim kadrovima, raspisujemo

KONKURS

za popunu radnog mjesta:

Administrator održavanja mreže   

1 izvršilac

Mjesto rada: Banjaluka

Uslovi koje je potrebno ispunjavati:

       Poznavanje mrežne opreme;

       Dobre sposobnosti upravljanja vremenom;

       Dobra organizacijska i planerska sposobnost;

       Samostalnost u radu;

       Poznavanje PC hardvera i serverskih PC arhitektura;

       Poznavanje osnova programiranja;

       Dobra pismena i verbalna komunikacija;

       Samoinicijativnost u rješavanju problema;

       Vještina aktivnog slušanja;

       Poznavanje engleskog jezika - napredni nivo.

Poželjno je:

Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Nudimo Vam:

Mogućnost prijema u stalni radni odnos nakon uspješno obavljenog probnog rada u trajanju od 6 mjeseci;

Stabilnu i redovnu zaradu;

Profesionalno usavršavanje;

Stimulativno radno okruženje;

Priliku za aktivno učestvovanje u radu i razvoju kompanije kroz lični doprinos, te izgradnju karijere.

Ukoliko smatrate da ispunjavate tražene uslove i želite postati dio našeg tima, molimo vas da pošaljete vašu biografiju i propratno pismo elektronskim putem na e-mail: konkursiŽelas.biz

ili ih dostavite lično/poštom na gore navedenu adresu.

Napomena: Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne podliježe vraćanju.

Trajanje oglasa do 20.9.2017. godine

*******

JU OŠ "PETAR KOČIĆ" ŠIPRAGE

Šiprage b.b.

 raspisuje

KONKURS

Opis radnog mjesta

1. Nastavnik likovne kulture, 3 časa - na određeno vrijeme do 31.6.2018. godine, radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena vrste stručne spreme.

Potrebna dokumentacija:

- Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontaktom i spiskom priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama matične škole Šiprage 25.9.2017. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole, sa naznakom "ZA KONKURS".

JAVNA USTANOVA

OSNOVNA ŠKOLA "PETAR KOČIĆ" ŠIPRAGE

Šiprage b.b, 78224 Šiprage, tel: 051-765-024

**********

"TENZO" d.o.o.

Kralja Petra II 34 b, Banjaluka

Telefon: 051/323-680

Raspisuje   

OGLAS

za rad na određeno vrijeme:

1. Pomoćni radnik na gradilištu za postavljanje podnih obloga, hidroizolacije............................................ 10 izvršilaca

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

Uslovi za radno mjesto pod 1.

- KV ili PK radnik,

- starosne dobi do 35 godina,

- vozačka dozvola B kat.

Napomena: Ne treba radno iskustvo.

Oglas ostaje otvoren do 6.10.2017. godine.

Prijave slati na gore navedene kontakte ili se javiti na telefon 051/323-680.

************

"AUTOPREVOZ GS" DOO BANjALUKA

 Ul. Put srpskih branilaca br. 35, 78000 Banjaluka

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

"Autoprevoz GS" Banjaluka raspisuje oglas za prijem radnika u Službi održavanja i snabdijevanja na radno mjesto:

- Automehaničar .................................................1 izvršilac

Pored opštih uslova da su:

       državljani RS i BiH,

       stariji od 18 godina,

       opšta zdravstvena sposobnost,

       potrebno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

       stručna sprema: KV/VKV automehaničar

  Potrebna dokumenta:

  1. Biografija

  2. Ovjerena kopija diplome

 Prijavu sa biografijom poslati poštom sa naznakom "Oglas za prijem u radni odnos" ili lično na gore navedenu adresu ili na e:mail: deskŽautoprevoz.org

Oglas je otvoren do 31.10.2017.

 ********************__________________

JU OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ"

TRN - LAKTAŠI

Dositejeva 34, 78252 Trn

 raspisuje

KONKURS

za radna mjesta

1.       Nastavni predmet: Biologija, pripravnik , 18 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja.

2.       Nastavni predmet: Matematika - 4 časa, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do završetka školske 2017/18, odnosno do 31.8.2018. godine.

3.       Nastavni predmet: Fizika - 2 časa, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do završetka školske 2017/18. godine, odnosno do 31.8.2018. godine.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem pravilniku.

Na konkurs dostaviti:

1.       Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,

2.       Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS i BiH),

3.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za lica sa iskustvom,

6.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

7.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a u skladu sa Odlukom Ustavnog suda RS, broj U-83/14 od 24.2.2016. godine

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 26. septembra 2017. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, iste se neće vraćati kandidatima. Prijave slati na adresu škole: ulica Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom "Za konkurs".

O prijemu i rang-listi kandidati će biti obaviješteni 29. septembra 2017. godine.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem škola će pribaviti službenim putem.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban, a koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu.

U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

************

"CITADELA" SP

KRALjA ALFONSA DžIII BR. 2 BANjALUKA

TELEFON: 051/226-805

Objavljuje    

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme

Poslastičar ................................................................... 1 izvršilac

Za rad u kuhinji - proizvodnja kolača

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

- poslastičar,

- KV/SSS

- 2 godine radnog iskustva u struci.

Oglas je otvoren do 8.10.2017. godine.

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na navedenu adresu poslodavca.

"VIS" DOO BANjALUKA

Ljubijskih rudara 12

raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

"VIS" d.o.o. Banjaluka prima u radni odnos na neodređeno vrijeme:

1. Poslužilac na mašini za brizganje plastike ............................ 5 izvršilaca

II Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

da je državljanin RS, odnosno BiH,

da je stariji od 18 godina,

da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

III Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju.

IV Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 12.10.2017. godine.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na gore navedenu adresu ili i-mejl: visŽblic.net

Odgovore na sva eventualna pitanja možete dobiti na br. telefona: 051/358-400.

*****************

JU CSŠ "IVO ANDRIĆ" PRNjAVOR

 Ul. Rade Vranješević br. 1

Prnjavor

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. profesor fizike, pripravnik za 6 časova na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac

2. profesor praktične nastave za tehničare telekomunikacija i autoelektričare, tehničare elektroenergetike i električare za 16 časova, na određeno vrijeme, do 30.6.2018. godine - 1 izvršilac sa radnim iskustvom.

3. profesor njemačkog jezik za 6 časova na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Opšti i posebni uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 - izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

 - uvjerenje o državljanstvu RS - BiH

 - ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

 - dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

 - uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla za kandidate pod tačkom 2. i 3.

 - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za kandidate pod tačkom 3.

 - uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 - uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana 26.9.2017. godine u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostavlja samo onaj kandidat koji bude prvi na listi.

Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola "Ivo Andrić" Prnjavor, ul. Rade Vranješević br. 1. Prnjavor, sa naznakom "Prijava na konkurs".

*********************

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ"

RAZBOJ LIJEVČE 78429

KONKURS

za prijem u radni odnos

   Nastavnik fizike, 1 izvršilac na određeno radno vrijeme, do kraja školske godine (4 časa)

   Kandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

  Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, potrebno je dostaviti sljedeće dokumenta:

  1. IMK rođenih ili kopiju lične karte

  2. Uvjerenje o državljanstvu

  3. Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

  4. Ostalu dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, predviđenu članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

 Ljekarsko uvjerenje dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu. Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za kandidata koji je izabran pribaviće škola službenim putem.

Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Intervju će se obaviti u ponedjeljak, 25.9.2017. godine, u školi u Razboj Lijevču sa početkom u 11 časova. Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu "Glas Srpske".

Prijave slati na adresu: JU OŠ "Dositej Obradović" Razboj Lijevče b.b, 78429.

*****************

JU OŠ "NIKOLA TESLA" PRNjAVOR

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Profesor razredne nastave - 2 izvršioca sa položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme u PO Mravica.

2.       Profesor razredne nastave za voditelja produženog boravka - 2 izvršioca sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do završetka nastavnog procesa šk. 2017/18. godine, sa punim radnim vremenom.

3.       Profesor razredne nastave za voditelja produženog boravka - 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do završetka nastavnog procesa šk. 2017/18. godine, sa pola radnog vremena.

          Za navedena radna mjesta uz potpisanu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci (kandidati su dužni dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu),

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla),

9. uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se intervju u ponedjeljak, 25.9.2017. godine, sa početkom u 8 časova u prostorijama JU OŠ "Nikola Tesla" Prnjavor.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu škole (Cara Lazara 26, 78430 Prnjavor), u vremenu od 7 do 15 časova.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

*******************

ELNOS BL Banjaluka

objavljuje

KONKURS

za radno mjesto:

- Elektrotehničar - monter

• na poslovima izgradnje elektrana, visokonaponskih trafo-stanica i industrijskih postrojenja

Broj izvršilaca:

• 10 (deset)

Opšti uslovi:

- Stručna sprema: IV i V stepen elektrotehničkog smjera

- Poznavanje rada na računaru (MS Office)

- Radno iskustvo na poslovima izvođenja elektroenergetskih objekata (rasklopna postrojenja i trafo-stanice, elektrane, industrija) sa minimalno 3 godine staža

- Vozačka dozvola "B" kategorije

Specifični uslovi koji će se posebno bodovati:

- Poznavanje engleskog jezika

- Poznavanje ostalih stranih jezika

Poželjne osobine: stručnost, preciznost, samostalnost, odgovornost i marljivost.

Oglas ostaje otvoren do 22.9.2017. godine.

Prijave i biografije dostaviti na e-mail: careers@elnosgroup.com

***********

JU OŠ "JOVAN CVIJIĆ" BANjALUKA

Đure Jakšića 14, 78000 Banjaluka

raspisuje:

PONOVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

Nastavnik/profesor matematike, nepuna norma, 4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2018.

Za radna mjesto potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Potrebna dokumenta:

- Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt-telefonom i spiskom priložene dokumentacije.

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole u utorak, 26.9.2017. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom "ZA KONKURS".

**********

JU OŠ "SVETI SAVA" KOTOR VAROŠ

Svetosavska 2

Na osnovu članova 139. stav 3 tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" br. 44/17) i Odluke broj: 703-02/17 od 8.9.2017. godine, direktor škole vrši

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

1. U konkursu Javne ustanove Osnovne škole "Sveti Sava" Kotor Varoš raspisanom dana 6.9.2017. godine u dnevnim novinama "Glas Srpske" za prijem nastavnika u radni odnos poništava se tačka 2.

2. Ostali dio konkursa ostaje nepromijenjen.

*************

JU OŠ "MILOŠ CRNjANSKI"

POTOČANI 78435

IZMJENA OGLASA

koji je objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" od 6.9.2017. godine, u dijelu

Potrebni dokumenti tačka 6. treba da glasi:

"Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (dostaviće samo kandidati koji konkurišu za radna mjesta pod rednim brojem 1), 3), 4), 5) i 6))."

Ostali uslovi konkursa ostaju nepromijenjeni.

********

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" BARAĆI

MRKONjIĆ GRAD

ŠKOLSKI ODBOR

raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU OŠ "Vuk Karadžić" Baraći

I - Predmet

Školski odbor JU OŠ "Vuk Karadžić" Baraći raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole Javne ustanove Osnovna škola "Vuk Karadžić" Baraći - Mrkonjić Grad.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - Mandat

Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

IV - Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovna škola "Vuk Karadžić" Baraći, te Pravilnikom o radu.

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole Javne ustanove Osnovna škola "Vuk Karadžić" Baraći može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:   

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od 4 (četiri) godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne alineje,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi,

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo da se pojavi pred Sudom.

VI - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz, odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome za prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- Preporuke ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Prijedlog programa direktora u narednom četvorogodišnjem periodu,

 - Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od 6 (šest) mjeseci,

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom.

VII - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Osnovna škola "Vuk Karadžić" Baraći, 70267 Baraći, sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole "Vuk Karadžić" Baraći.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, u dnevnom listu "Glasu Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

VIII - Napomene

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o izboru i imenovanju direktora JU OŠ "Vuk Karadžić" Baraći u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

************

REPUBLIKA SRPSKA

JU CENTAR "ZAŠTITI ME" BANjALUKA

Poljokanov park bb

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

I Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme kako slijedi:

1. Nastavnik stručno-teoretske nastave u struci poljoprivreda i prerada hrane za zanimanje cvjećar-vrtlar - nepuna norma od 4 časa stručno-teoretske nastave, 1 izvršilac - lice sa iskustvom, na određeno vrijeme radi izvršenja tačno određenog posla, do 30.6.2018. godine.

II Opšti i posebni uslovi:

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim opštih uslova utvrđenim Zakonom o radu ispunjavaju i uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

1. prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

2. vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

3. rezultati ostvareni na testu i intervjuu i

4. dužina radnog staža.

 U skladu sa odredbama čl. 7. i 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata u kojoj se mora navesti kontakt telefon, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno sljedeće stručno zvanje: diplomirani inženjer poljoprivrede za hortikulturu (VSS);

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedene dokumente, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu. Ukoliko ne bude prijavljenih kandidata sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata bez položenog stručnog ispita;

4. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

5. uvjerenje o državljanstvu;

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom;

7. uvjerenje ranijeg poslodavca o radnom stažu, koje sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati koji budu izabrani po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa će dostaviti:

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti JU Centar "Zaštiti me" Banjaluka će zatražiti od nadležnih organa nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

III Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 25.9.2017. godine u prostorijama JU Centar "Zaštiti me" Banjaluka, na adresi Poljokanov park bb, Banjaluka, sa početkom u 8 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na obavljanje testiranja i intervjua, a u slučaju da se kandidati ne pojave na testiranju i intervjuu u naprijed navedenom vremenu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

IV Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom predaju se u JU Centar "Zaštiti me" Banjaluka, Poljokanov park bb, Banjaluka, lično na protokol ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom "Za konkurs".

*************

JU OŠ "GEORGI STOJKOV RAKOVSKI" BANjALUKA

Ul. Dragiše Vasića 29, 78000 BANjALUKA

JU OŠ "Georgi Stojkov Rakovski" Banjaluka ispravlja dio konkursa za popunu radnog mjesta profesor razredne nastave - pripravnik objavljenog u "Glasu Srpske" 6.9.2017. godine i to: 1) briše se rečenica u dijelu opšti uslovi koja počinje sa "Kandidati za radna mjesta treba da imaju radno iskustvo i..." i

2) briše se tačka "5) uvjerenje o položenom stručnom ispitu".

Svi ostali dijelovi konkursa, kao i datum intervjua ostaju na snazi.

Konkurs se poništava zbog greške u tekstu konkursa koja je u suprotnosti sa potrebom za pripravnika koja je iskazana u konkursu.

**************

JU OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ" GORNjI RIBNIK

Rade Jovanića 38, 79288 Ribnik

raspisuje

KONKURS

za nastavni kadar u školskoj 2017/2018. godini

1. Profesor fizike ..................................................... 12 časova, jedan izvršilac (centralna škola i područna škola Donji Vrbljani) na određeno radno vrijeme - pripravnik

Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o radu, što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

- Uvjerenje o državljanstvu

- Izvod iz MKR ili kopija lične karte

- Dokaz o posjedovanju odgovarajućeg nivoa i vrste obrazovanja (odgovarajuća visoka ili viša školska sprema) u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po konkursu)   

- Uvjerenje da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. (Ovo uvjerenje poslodavac dobija na službeni zahtjev od Centra javne bezbjednosti nakon prijema kandidata po konkursu, a prema mjestu rođenja.)

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi, potrebno je priložiti:

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

- Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

- Dokaz o stažu (ovjerena kopija radne knjižice) ili uvjerenje od ranijeg poslodavca (ako se traži lice sa iskustvom)

- Izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja (za kandidate koji nisu stariji od 26 godina života).

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Intervju će se obaviti 25.9.2017. sa početkom u 10 časova.

************

JU OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ"

Ulica Mome Vidovića br. 14,

78 420 Srbac

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik fizike, 1 izvršilac sa radnim iskustvom od jedne godine i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme, 16 nastavnih časova u Centralnoj školi Srbac;

2. Nastavnik fizike, 1 izvršilac sa radnim iskustvom od jedne godine i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme školska 2017/2018. godina, 6 nastavnih časova u Područnoj školi Kobaš i 6 nastavnih časova u Područnoj školi Nožičko i 4 nastavna časa u Centralnoj školi Srbac;

3. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac sa radnim iskustvom od jedne godine i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2017/2018. godina, 2 nastavna časa u Područnoj školi Nožičko;

4. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac bez radnog iskustva - pripravnik, na određeno vrijeme školska 2017/2018. godina, 3 nastavna časa u Područnoj školi Kobaš

5. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac sa radnim iskustvom od jedne godine i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2017/2018. godina, 5 nastavnih časova u Područnoj školi Kobaš;

6. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac sa radnim iskustvom od jedne godine i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme školska 2017/2018. godina, 4 nastavna časa u Područnom odjeljenju Stari Martinac i 2 nastavna časa u Područnoj školi Nožičko.

Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

a) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata.

Pored navedenih opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat za svako navedeno radno mjesto mora ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim školama.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca na navedenim poslovima,

5) uvjerenje opštinskog (gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz porodice poginulog borca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 25.9.2017. godine u 13 časova u prostorijama JU OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Srbac, ulica Mome Vidovića br. 14, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Srpcu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

************

JU OŠ "MILOŠ DUJIĆ"

Čelinac, Vojvode Mišića 57.

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.       Profesor razredne nastave, pripravnik na određeno vrijeme do 31.8.2018. god.

.................................................................................................. 1 izvršilac

2.       Profesor razredne nastave, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine............................................. 1 izvršilac

3.       Profesor razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ........................ 1 izvršilac

4.       Profesor razredne nastave - voditelj produženog boravka na određeno vrijeme do 30.6.2018. god. lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

.......................................................................................................... 2 izvršioca

5.       Profesor razredne nastave - voditelj produženog boravka na određeno vrijeme do 30.6.2018. god. sa nepunim radnim vremenom, odnosno 50% radnog vremena, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu......... 2 izvršioca.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica predviđena članom 104. stav 6 i članom 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1.       da je državljanin RS, odnosno BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz MKR ili kopijom lične karte),

3.       da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu),

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem),

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuje, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

4.       Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (prilažu kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 2, 3, 4 i 5).

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža (prilažu kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 2, 3, 4 i 5).

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ "Miloš Dujić" Čelinac, Vojvode Mišića 57, s naznakom: "Za konkurs".

Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji su se prijavili na radna mjesta a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, intervju će biti obavljen dana 29.9.2017. god. u 13 časova u prostorijama nove škole.

**********************

JU OŠ "DANILO BORKOVIĆ "

Ul. Majora Milana Tepića br. 19

78 400 Gradiška

raspisuje se

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.       Profesor razredne nastave - 1 izvršilac, pripravnik, na određeno radno vrijeme do povratka nastavnika sa bolovanja.

2.       Profesor razredne nastave ili pedagog - 3 izvršioca, položen stručni ispit, na mjesto voditelj produženog boravka do kraja nastavnog procesa šk. 2017/2018. god.

Uz prijave na konkurs potrebno je dostaviti (original ili ovjerenu fotokopiju):

1.       Uvjerenje o državljanstvu;

2.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3.       Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa);

4.       Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem);

5.       Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stečeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

7.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

8.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca;

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12.     Za radno mjesto pod rednim brojem dva (2) priložiti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Mole se kandidati da na molbi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju u prijavi.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljen u petak, 22.9.2017. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Danilo Borković" Gradiška. Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".   

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.           

**************

                  

JU OŠ "VUK S. KARADžIĆ"

78404 TURJAK, GRADIŠKA

raspisuje se

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik likovne kulture - 1 izvršilac sa iskustvom rada u nastavi, za 6 časova, za rad na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija l. k.

3. Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban, prilaže samo izabrani kandidat.

4. Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će za izabranog kandidata tražiti službeno)

5. Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stečeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

6. Dodatak diplomi koji sadrže podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena, ukoliko u diplomi ne postoji taj podatak.

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu vojnog invalida, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Mole se kandidati da na molbi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju u prijavi.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje.

Intervju sa kandidatima biće obavljen u petak, 22.9.2017. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i ta dokumenta se ne vraćaju kandidatima.

************

JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE LAKTAŠI

M. Stojanovića br. 3, 78 250 Laktaši

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme

 I - U JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, prima se u radni odnos na određeno vrijeme:

 - vaspitač ........................... 2 izvršioca.

 Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

II - Opšti uslovi

1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost i

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova vaspitača.

III - Posebni uslovi

1. VSS, (VII stepen) vaspitač,

2. položen stručni ispit i

3. jedna (1) godina radnog iskustva u struci.

IV - Potrebni dokumenti

Kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. prijavu,

2. biografiju sa opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao,

3. ovjerenu kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5. uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH,

6. izvod iz matične knjige rođenih,

7. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

8. uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja,

9. uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje RS nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme i

10. ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (samo za kandidata koji bude izabran).

Svi dokumenti koje kandidati dostave moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Dokaz o neosuđivanosti će se pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

V - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na gore navedenu adresu sa naznakom "KOMISIJA ZA IZBOR VASPITAČA".

************

JU OŠ "BRANKO ĆOPIĆ" PRNjAVOR

 r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S

za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme

sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

1.       Nastavnik / profesor tehničkog obrazovanja (centralna škola i PŠ Štrpci, određeno radno vrijeme, do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja) - 20 časova

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu),

4. Uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

12. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana 25.9.2017. godine u prostorijama JU Osnovna škola "Branko Ćopić" Prnjavor, sa početkom u 12.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU OŠ "Branko Ćopić" Prnjavor, ulica Rade Vranješević br. 1A, u vremenu od 7 do 15 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

*************

JU DJEČIJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PRNjAVOR

Karađorđeva br. 1, Prnjavor

 raspisuje:

KONKURS

Za radno mjesto:

1. Vaspitač-pripravnik - 5 izvršilaca, na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine.

Opšti uslovi:

 1.      Da je državljanin RS/BiH;

 2.      Da je stariji od 18 godina;

 3.      Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

 4.      Da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđen za krivična           djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa Zakonom.

Posebni uslovi:

-Visoka stručna sprema, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača.

Kandidati su dužni dostaviti:

 1.      Prijavu;

 2.      Izvod iz matične knjige rođenih;

 3.      Uvjerenje o državljanstvu;

 4.      Ovjerenu kopiju diplome;

 5.      Uvjerenje o nekažnjavanju;

 6. Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (samo za kandidata koji bude primljen);

 7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

 8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje RS, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju 26.9.2017. godine u prostorijama Ustanove, sa početkom u 9 časova. Kandidati se neće posebno zvati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije ustanove ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Dječiji vrtić "Naša radost" Prnjavor, Karađorđeva br.1, 78430 Prnjavor, sa naznakom: "KOMISIJI ZA IZBOR".

          Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.     

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu "Glas Srpske".

***********

UNIVERZITET U BANjALUCI

 r a s p i s u j e

K O N K U R S

Za izbor nastavnika:

Za užu umjetničku oblast:

2.       Grafički dizajn (nastavni predmeti: Osnovi grafičkih komunikacija 1,2; Grafički dizajn 1,2; Vizuelne komunikacije; Korporativni dizajn; Ilustracija 1,2; Brendiranje; Dizajn tržišnih komunikacija; Dizajn digitalnih medija 1,2; Dizajn plakata 1, 2; Grafičke komunikacije-metode umjetničkog istraživanja I, II; Dizajn tržišnih komunikacija I, Dizajn digitalnih medija I, II; Dizajn plakata I,II) - 1 izvršilac

Za uže naučne oblasti:

3.       Arhitektonsko projektovanje - 1 izvršilac

4.       Mehatronika i robotika (nastavni predmeti: Osnove mehatronike; Automatsko upravljanje I; Automatsko upravljanje II; Elementi sistema automatskog upravljanja; Digitalna regulaciona tehnika, Sistem upravljanja i regulacije) - 1 izvršilac

5.       Interna medicina - 2 izvršioca

6.       Paradontologija i oralna medicina - 1 izvršilac

7.       Bolesti zuba - 1 izvršilac

8.       Ortopedija vilice - 1 izvršilac

9.       Farmakologija i toksikologija - 1 izvršilac

10.     Hirurgija - 5 izvršioca

11.     Neurologija - 1 izvršilac

12.     Farmakologija i toksikologija - 1 izvršilac

13.     Porodična medicina - 1 izvršilac

14.     Infektivne bolesti - 1 izvršilac

15.     Patologija - 1 izvršilac

16.     Otorinolaringologija - 2 izvršioca

17.     Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) - 1 izvršilac

18.     Astronomija (uključujući astrofiziku i nauku o svemiru) - 1 izvršilac

19.     Međunarodni odnosi i bezbjednost - 1 izvršilac

Za izbor saradnika:

Za uže naučne oblasti:

1.       Farmaceutska tehnologija i kozmetologija - 1 izvršilac

2.       Maksilofacijalna hirurgija - 1 izvršilac

3.       Astronomija (uključujući astrofiziku i nauku o svemiru) - 1 izvršilac

4.       Specifične književnosti - srpska književnost (nastavni predmeti: Srpska poezija 20. vijeka; Srpska proza 20. vijeka; Srpska drama 20. vijeka; Srpska književnost 20. vijeka 1; Srpska književnost 20. vijeka 2) - 1 izvršilac

5.       Međunarodni odnosi i bezbjednost - 1 izvršilac

6.       Korišćenje šumskih resursa - 1 izvršilac

Opšti uslovi:

1.1     Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

3.       da je državljanin RS ili BiH;

4.       da je stariji od osamnaest (18) godina;

5.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

6.       da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

-        uvjerenje o državljanstvu;

-        izvod iz matične knjige rođenih;

-        uvjerenje o radnoj sposobnosti;

-        uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 Posebni uslovi

2.1     Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76 do 83. Zakona o visokom obrazovanju .

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, umjetnička i umjetničko/nastavna zvanja na uže naučne oblasti, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem I:

-        ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

-        dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem II:

-        ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

-        kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Napomena:

-        Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9, stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova.

-        Za radna mjesta za izbor nastavnika pod rednim brojevima: "4. Interna medicina (za jednog izvršioca)", "9. Hirurgija (za četiri izvršioca)", "12. Porodična medicina - 1 izvršilac", "13. Infektivne bolesti - 1 izvršilac", "14. Patologija - 1 izvršilac", "15. Otorinolaringologija - 2 izvršioca" sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o dopunskom radu;

-        Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem "4. Interna medicina (za jednog izvršioca)" sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom;

-        Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem "2. Maksilofacijalna hirurgija - 1 izvršilac" sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

                   Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

Za izbor nastavnika:

-        Pod rednim brojevima 1. Akademiji umjetnosti - Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 2. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 3. Mašinskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78000 Banjaluka

-        Pod rednim brojevima 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. i 15. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojevima 16. i 17. Prirodno-matematičkom fakultetu, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 18. Fakultetu političkih nauka, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

Za izbor saradnika:

-        Pod rednim brojevima 1. i 2. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 3. Prirodno-matematičkom fakultetu, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 4. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 5. Fakultetu političkih nauka, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

-        Pod rednim brojem 6. Šumarskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75A, 78 000 Banjaluka© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica