JУ ЗЗЗ РС - Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20. 12. 2017. године

22.12.2017 15:39 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 20.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

*****************************

ЈУ ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР

ЗВОРНИК

расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос 1

1. Професор саобраћајне психологије, 1 извршилац, 4 часа редовне наставе, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства.

У радни однос се прима лице са искуством и положеним стручним испитом.

Општи услови које кандидати морају да испуњавају су:

• Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

• Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

• Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које доставља изабрани кандидат, прије заснивања радног односа.

• Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

Поред општих услова кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

• Доказ о одговарајућем степену и врсти стручне спреме у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, и то:

1. Професор психологије,

2. Дипломирани психолог,

3. Дипломирани школски педагог - психолог.

• Доказ о просјечној оцјени током студирања.

• Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

• Доказ о оствареном радном стажу (доказује се увјерењем о радном стажу или овјереном фотокопијом радне књижице).

• Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу члана породице погинулог борца.

• Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС.

• Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће бити обављено дана 4.1.2018 године, са почетком у 8 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са потребним документима слати на адресу:

Технички школски центар, Каракај 486А, 75400 Зворник, са напоменом "за конкурс".

Све остале информације везане за конкурс кандидати могу добити путем телефона 056/260-899.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица