JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 04.07. 2018. godine

06.07.2018 10:19 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 04.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

OSNOVNI SUD U ZVORNIKU

 

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika-volontera u Osnovnom sudu u Zvorniku

- Prijem sudijskog pripravnika - volontera radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva - tri (3) izvršioca u određenom trajanju od dvije godine.

Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi su:

- da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi su:

- diplomirani pravnik bez radnog iskustva u traženom obrazovanju.

Potrebna dokumenta uz prijavu na konkurs (originali ili ovjerene kopije):

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- diploma o završenom visokom obrazovanju VII stepena - pravne struke (240 ECTS bodova), ili uvjerenje o diplomiranju,

- uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,

- uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome visokog obrazovanja VII stepena,

- kopija lične karte,

- uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka.

Izabrani kandidati prije stupanja na rad, dostavljaju uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će za izabrana lica dokaz o osuđivanosti pribaviti službenim putem.

Rok za podnošenje prijave sa prilozima o ispunjavanju uslova je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Kandidati mogu dostaviti prijave putem pošte ili neposredno predati na adresu Osnovnog suda u Zvorniku, ul. Svetog Save br. 122. sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen razgovor - intervju, a prilikom izbora vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro, a nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica