ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.08. 2018. године

03.08.2018 00:46 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 01.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

***********

ЈУ СШЦ “ПЕТАР КОЧИЋ”

 ЗВОРНИК

 расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос радника за попуну упражњених радних мјеста:

1. Наставник медицинске групе предмета, 1 извршилац, приправник, 21 час, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

- занимање: доктор медицине.

2. Наставник медицинске групе предмета, 1 извршилац, приправник, 20 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

- занимање: доктор медицине.

3. Наставник медицинске групе предмета, 1 извршилац, приправник, 20 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

- занимање: доктор медицине.

4. Наставник практичне наставе (конобар), 1 извршилац, приправник, 5 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

- занимање: конобар - специјалиста - пети степен; конобар – специјалиста – мајстор; угоститељско-кулинарски техничар – специјалиста - пети степен.

Услови конкурса:

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр.1/16), тако и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и захтјевима јавног конкурса.

Уз потписану пријаву на конкурс, са адресом пребивалишта, бројем телефона и кратком биографијом, кандидат је дужан доставити документацију о испуњавању општих услова конкурса и то:

 1) увјерење о држављанству,

 2) извод из матичне књиге рођених,

 3) љекарско увјерење накнадно доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци),

 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5) доказ да лице није одрадило приправнички стаж у струци (овјерена копија радне књижице, увјерење издато од Завода за запошљавање и сл.);

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

         

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју ће се одржати у просторијама школе дана, 20.8.2018. године, у 12 часова за кандидате који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико кандидат не приступи заказаном писменом тесту и интервјуу, сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Петар Кочић” Зворник, Вука Караџића 69, 75 400 Зворник, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Све копије докумената треба да буду овјерене и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

**************

  “БОКСИТ” АД МИЛИЋИ        

Компанија “Боксит” а.д. Милићи, због указане потребе, расписује:

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос 5 извршилаца:

1. Возач аутобуса, КВ возач, “Д” категорије, (потребна диплома возача, лиценца и картица за дигитални тахограф), 5 - извршилаца.

Оглас остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу:

Компанија “Боксит” а.д. Милићи, Трг рудара бр. 1

75446 Милићи, или путем имејла: boksit@ad-boksit.com.

         

**************

ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРЕБРЕНИЦА

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ

ЈАВНОГ КОНКУРСА

Поништава се оглас о јавном конкурсу за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме (радно мјесто возача)број:02-120.1-1/18 од 11.5.2018. године, који је објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 16.5.2018. године, посредством Завода за запошљавање-Биро Сребреница, због недостатка финансијских средстава.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица