JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.06 2018. godine

29.06.2018 00:03 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 27.06. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

***************

ZU APOTEKA "KUĆA ZDRAVLjA FARM" BIJELjINA

NIKOLE PAŠIĆA 11

76 300 BIJELjINA

PJ VUKOSAVLjE

JAVNI KONKURS

za sljedeće radno mjesto

1. Farmaceutski tehničar, 2 izvršioca, potrebni za rad u apoteci.

Uslovi:

- završena SSS, smjer farmaceutski tehničar

- položen stručni ispit.

Konkurs se raspisuje do 1.7.2018. godine.

Sve informacije na kontakt:

+ 387 65 811 928; tmarjanovic.kucazdravlja@gmail.com

+ 387 66 999 004; aleksandraostojic.kucazdravljaŽgmail.com

***************

JU SREDNjA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 10 A

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Bibliotekar - puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,

2. Najmanje 12 mjeseci radnog iskustva.

Opšti uslovi koje treba kandidati da ispunjavaju:

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2. Uvjerenje o položenom ispitu za bibliotekara,

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (u izuzetnim slučajevima prosjek ocjena se može se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa),

4. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koju vodi Zavod za zapošljavanje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnih poslodavaca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-   invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

          Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 9.7.2018. godine, u 11 časova, u prostorijama škole.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuisanje, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata, koje ne mogu biti starije od šest mjeseci, i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

          Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

          Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske". Prijave slati na adresu škole, ili donijeti lično, sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS" (naznačiti za koji konkurs).

****************

JU OŠ "GORNjA SLATINA" GORNjA SLATINA

76 238 GORNjA SLATINA

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

1. Računovođa škole – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i odgovarajućom licencom

Opšti uslovi i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Opšti uslovi:

- Da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)

- Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte (ako je izvod iz MKR trajni dokument da datum ovjere nije stariji od 6 mjeseci, a ako nije da datum izdavanja dokumenta nije stariji od 6 mjeseci),

- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (dostavlja samo kandidat koji bude izabran po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje će za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

- Završen prvi ciklus studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent; posjedovanje odgovarajuće licence u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu sa kratkom biografijom (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i obaveznom adresom stanovanja i brojem telefona) kandidat je dužan da dostavi:

1. Uvjerenje o državljanstvu

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

5. Odgovarajuću licencu

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

7. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu

8. Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Dana, 9.7.2018. godine (ponedjeljak), u 11 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i iste se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem dnevnih novina "Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Osnovna škola "Gornja Slatina" 76238 - Gornja Slatina.

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica