ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.07. 2018. године

13.07.2018 00:02 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 11.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

********

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" СЈЕНИНА РИЈЕКА

74 212 СЈЕНИНА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

  1. Директор Јавне установе Основне школе "Петар Кочић" из Сјенине Ријеке расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

-     Секретар школе - пуна норма - приправник, на одређено вријеме до повратка радника са боловања ...................1 извршилац

-     Рачуновођа школе - пуна норма - приправник, на неодређено вријеме...................1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За наведено радно мјесто поред општих услова утврђених Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 129. став (2) и став (3) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број: 44/17).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број: 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став (5) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број: 44/17) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС", број 102/14 и 45/16) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број 44/17).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

  1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
  2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
  3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и
  4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

- Завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент; Са завршеним правним факултетом,

- Завршен први циклус студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент.

За упражњена радна мјеста, поред наведених услова, кандидат је дужан да доставити сљедећу документацију:
1) пријаву прописану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос,
2) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
3) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.
4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица који се налазе на тој евиденцији.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан да достави и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 23.7.2018. године у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Петар Кочић" Сјенина Ријека обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа "Петар Кочић" Сјенина Ријека, 74212 Сјенина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица