JU ZZZ RS - Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27. 12. 2017. godine

28.12.2017 00:03 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 27.12. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

****************

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"

BRODAC – BIJELjINA

Raspisuje 

  

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave............ 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 31.8.2018. godine, sa radnim iskustvom - položen stručni ispit.

2. Nastavnik njemačkog jezika.....................1 izvršilac sa ½ radnog vremena, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom, položen stručni ispit,

3. Nastavnik matematike..................1 izvršilac na 16 časova, bez radnog iskustva - pripravnik, na određeno vrijeme,

4. Nastavnik fizike................1 izvršilac na 4 časa, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom, položen stručni ispit,

Uz potpisanu prijavu na konkurs sa kraćom biografijom kandidati prilažu sljedeća dokumenta:

I - Opšti uslovi

- Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

II – Posebni uslovi

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za radno mjesto pod tačkom 1, 2 i 4,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Kandidat, prijavu na konkurs sa adresom prebivališta, telefonskim brojem i dokazima o ispunjavanju uslova, dostavlja na adresu: JU OŠ "Petar Kočić" Brodac, 76313 ili lično donosi u sekretarijat škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se naknadno pozivati na intervju.

Ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se kao da su odustali od konkursa.

Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumenta neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana, 16.1.2018. godine, sa početkom u 9 sati.

Svi kandidati će pisanim putem biti obaviješteni o Odluci o prijemu.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica