JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13. 12. 2017. године

15.12.2017 00:03 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ ОШ „ВЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ“

ПРИБОЈ

Расписује:

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

у школској 2017/2018. години

  1. Наставник математике 1 извршилац - 16 часова седмичне норме, са радним искуством

   (од тога 4 часа до повратка радника са функције директора) на одређено вријеме до 31.8.2017. године

  2. Наставник физике 1 извршилац – 4 часа седмичне норме, са радним искуством на одређено вријеме до 31.8.2018. године

   

Радници ступају на рад 22.1.2018. године

Уз пријаву потписану од стране кандидата, треба да доставе сљедећа документа:

Општи и посебни услови су:

Општи услови прописани Законом о раду („Сл. гл. РС“, бр.1/16)

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених,

- да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора на конкурс, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела. За кандидата који буде изабран школа ће тражити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

Одговарајућа стручна спрема, о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области.

Потребна документација:

Уз потписану пријаву од стране кандидата (са краћом биографијом), потребно је доставити, поред документације горе наведене, документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документација на основу које се врши бодовање и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

- увјерење о положеном стручном испиту;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци и те копије неће бити бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који су доставили потпуне пријаве обавиће се интервју дана, 26.12.2017. године, у 11 часова у просторијама ЈУ Основне школе „Вељко Чубриловић“, Прибој.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на интервјуу, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом доставити на адресу ЈУ Основна школа „Вељко Чубриловић“, Прибој, 75249 Прибој.

Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

************

 

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА

„СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ-МОКРАЊАЦ „

БИЈЕЉИНА

Карађорђева бр. 5

Расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

На одређено вријеме од 22.1.2018. године до 22.6.2018:

1. Наставник гитаре, пуна норма, 1 извршилац, приправник

2. Наставник виолончела, пола норме, 1 извршилац, лице са искуством

3. Наставник физике (2 часа) и аудио-визуелне технике (1 час), 1 извршилац, лице са искуством

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

I - Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству, које не може бити старије од 6 (шест) мјесеци,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, тј. да има општу здравствену и психофизичку способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 (шест) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II – Посебни услови:

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном (потписану од стране кандидата), кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености посебних услова, као и документацију на основу које се врши бодовање:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (само за кандидате код којих се тражи положен стручни испит),

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породица погинулих бораца,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 25.12.2017. године са почетком у 10 часова у просторијама Музичке школе „Стеван Стојановић Мокрањац“, ул. Карађорђева бр. 5, Бијељина.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве достављати лично у секретаријат школе или путем поште на адресу: ЈУ Музичка школа „Стеван Стојановић Мокрањац“ Бијељина, ул. Карађорђева бр. 5, Бијељина, 76 300.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица