JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18. 10. 2017. godine

JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18. 10. 2017. godine 20.10.2017 22:58 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 18.10. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****************

JU OŠ "SVETI SAVA"

Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

1. Nastavnik/profesor za predmet pravoslavna vjeronauka - 15 časova na neodređeno radno vrijeme sa položenim stručnim ispitom

2. Psiholog - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do 31.8.2018. godine sa položenim stručnim ispitom

Za navedena radna mjesta potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu i članom 104. stav 1, 4, 5. i 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumima Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i na osnovu Odluke Ustavnog suda broj U-83/14, objavljene u "Službenom glasniku RS" 18/16.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje o neosuđivanju)

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, dostaviće prije potpisivanja ugovora o radu kandidat koji bude primljen u radni odnos,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,

- uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se intervju u prostorijama škole u Kotor Varošu dana 30. oktobra 2017. godine sa početkom u 12 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske", a šalju se na adresu škole.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

**********

MILTEX  DOO BANjALUKA

Knjaza Miloša bb

Telefon: 051-300-328, 051-306-321

KONKURS

za prijem u radni odnos

Šivači................................................5 (pet) izvršilaca

(radni odnos na određeno)   

Uslovi:

- tekstilna struka

- sa iskustvom

- doći lično u prostorije firme kako biste popunili naš obrazac, u ulici Knjaza Miloša bb, Banjaluka.

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

***************

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

78 223 MASLOVARE

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

1. Profesor razredne nastave - 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, a najdalje do 31.8.2018. god., PO Garići

Za navedeno radno mjesto potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu i članom 104. stav 1, 4, 5. i 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumima Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i na osnovu Odluke Ustavnog suda broj U-83/14, objavljene u "Službenom glasniku RS" 18/16.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje o neosuđivanju)

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, dostaviće prije potpisivanja ugovora o radu kandidat koji bude primljen u radni odnos,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,

- uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se intervju u prostorijama škole u Maslovarama dana 31. oktobra 2017. godine sa početkom u 9 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske", a šalju se na adresu škole.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

**************

JU MAŠINSKA ŠKOLA MRKONjIĆ GRAD

Sime Šolaje 91

70 260 Mrkonjić Grad

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na radno mjesto

1. Profesor fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac - pripravnik, 10 časova, na određeno vrijeme

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnost za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se u prostorijama škole 30.10.2017. godine u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u školu ili poštom na adresu škole.

***********

JU OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ" TRN

Dositejeva 34

raspisuje

KONKURS

za radna mjesta

1. Nastavni predmet: engleski jezik - 14 časova, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

2. Nastavni predmet: fizičko vaspitanje - 12 časova, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Na konkurs dostaviti:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,

2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS i BiH),

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj U-83/14 od 24.2.2016. godine, intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 31.10.2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, iste se neće vraćati kandidatima. Prijave slati na adresu škole, ulica Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom "za konkurs".

O prijemu i rang-listi kandidati će biti obaviješteni 3.11.2017. godine.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban, a koje ne može biti starije od šest mjeseci, prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

****************

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"ŠIPRAGE

Šiprage bb

ŠKOLSKI ODBOR

Na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 02-33/17 od 9.10.2017. godine, JU Osnovna škola "Petar Kočić" Šiprage objavljuje

PONIŠTENjE

javnog konkursa za izbor i imenovanje

direktora škole

Poništava se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole, objavljen u "Glasu Srpske" 2.8.2017. godine, posredstvom JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, u cjelosti.

*******************

JU OŠ "PETAR KOČIĆ" ŠIPRAGE

Šiprage bb

ŠKOLSKI ODBOR

raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

JU Osnovne škole "Petar Kočić" Šiprage

 

I - Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole "Petar Kočić" Šiprage raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole "Petar Kočić" Šiprage.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi RS, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - Mandat

Direktor JU Osnovne škole "Petar Kočić" Šiprage bira se na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole "Petar Kočić" Šiprage može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- da ima predložen program rada i da se ističe u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- Dokaz, odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz, odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika ili nastavnika na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Uvjerenje da nije lice osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona RS.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se u zatvorenim kovertama mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Petar Kočić" Šiprage, Šiprage bb, 78224 Šiprage, sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Petar Kočić" Šiprage".

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII - Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole "Petar Kočić" Šiprage u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

*************

________________________

JU OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"

Naseobina Lišnja, 78 434

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor razredne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, 1 izvršilac - PO Mujinci

2. Profesor engleskog jezika, pripravnik, na određeno radno vrijeme do 31.8.2018. godine, 1 izvršilac - PO Otpočivaljka

3. Sekretar, sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima, na neodređeno vrijeme, puna norma, 1 izvršilac - OŠ Lišnja

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2. da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);

3. da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci - prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem).

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi RS (prilažu kandidati za radno mjesto pod brojem 3);

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža (prilažu kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 3).

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji.

Kandidati su dužni lično dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, intervju će se obaviti u prostorijama Osnovne škole u Naseobini Lišnja 27.10.2017. godine u 10 časova.

************

JU MEDICINSKA ŠKOLA BANjALUKA

Cetinjska br. 1

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Profesor engleskog jezika, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, 14 časova - lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

Kandidati, pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu ili uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće intervju i testiranje dana 30.10.2017. godine (ponedjeljak) u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima, osim na lični zahtjev, kod sekretara.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom "Za Komisiju za izbor kandidata".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

************

OPŠTINA SRBAC

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" SITNEŠI 78422

raspisuje

KONKURS

1. Nastavni predmet biologija (12 časova) na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, u radni odnos se prima lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Profesor/nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme do 31.8.2018. U radni odnos se prima lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

3. Bibliotekar, ½ norme na određeno vrijeme do 31.8.2018, u radni odnos se prima lice iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

• Potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, tačna adresa stanovanja i kontakt telefon

• Uvjerenje o državljanstvu

• Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte

• Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

• Uvjerenje o neosuđivanosti za izabrane kandidate školaće zatražiti službenim putem

• Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju u COŠ Sitneši dana 30.10.2017. godine u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata na adresu škole sa naznakom "ZA KONKURS".

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

*************

VISOKA ŠKOLA "PRIMUS" GRADIŠKA

Dositejeva br. 3

78400 Gradiška

raspisuje

K O N K U R S

za izbor u zvanje i prijem u radni odnos na određeno vrijeme

saradnika u zvanju asistenta visoke škole 

1 izvršilac

  na Studijskom programu Pravo-smjer Javna uprava

 - naučna oblast/polje obrazovanja; pravo

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

-        ovjerenu kopiju diplome o stečenom nivou studija (dipl. pravnik 240 ECTS)

-        uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena (prosjek ocjena iznad 8,00)

-        kratku biografiju, kao i dokaz o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa čl. 79. Zakona o visokom obrazovanju.

-        izvod iz matične knjige rođenih.

Prijave se podnose na adresu; Visoka škola "PRIMUS" Gradiška, ul. Dositejeva br. 3, 78 400 Gradiška.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 051/816-213 i  816-268.

*************

J U MUZIČKA ŠKOLA "VLADO MILOŠEVIĆ"

78000 BANjALUKA, Jovana Dučića 23

 raspisuje

KONKURS

za prijem radnika:

Nastavni predmet:

1. Profesor flaute  - 1  izvršilac  na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom,

            2. Profesor harmonike - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa imenovane funkcije, a najduže do 6 (šest) mjeseci, sa radnim iskustvom.

             

               Potrebni uslovi za radnike:

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati  moraju imati završen odgovarajući instrumentalni odsjek muzičke akademije.

U radni odnos se prima lice sa položenim stručnim ispitom, a ukoliko se ne prijavi lice sa položenim stručnim ispitom biće primljen kandidat bez položenog stručnog ispita.

Uz prijavu se prilažu:

-        ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent diploma muzičke akademije (odgovarajućeg smjera),

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-        uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

-        izvod iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija lične karte,

-        uvjerenje o državljanstvu RS,

-        dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjeni tokom studiranja,

-        uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

-        uvjerenje o radnom  stažu izdato  od  ranijeg poslodavca,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        - uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

-        uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima ( adresa, broj mobilnog telefon i drugo ) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Muzička  škola "Vlado Milošević" Banjaluka, ulica  Jovana Dučića broj  23.

Napomena: Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  30.10.2017. godine u 12 časova u prostorijama muzičke škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Izabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren  7 dana od dana objavljivanja. 

*****************

 JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" BANjALUKA

BiH -78 000 Banjaluka, Trive Amelice 24

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Defektolog   –  50% radne  norme, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju  i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  članom 6. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

  Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

  Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte.

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem - dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti; (Škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Uz potpisanu  prijavu na konkurs(sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:         

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o  završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti  u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

4. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica .

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  odbrambeno-otadžbinskog rata RS  ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 Svi dokumenti koje kandidat  dostavlja moraju biti  ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.

Intervju sa kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 30.10.2017. godine sa početkom  u 12 časova u prostorijama škole. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.   

Konkurs ostaje otvoren 8  dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".  Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola "Aleksa Šantić" Trive Amelice 24, Banjaluka, sa naznakom "za konkurs "ili lično u Sekretarijat škole.

             Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

*****************

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" BARAĆI

Mrkonjić Grad, 70267, Baraći

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Profesor razredne nastave, radnik sa iskustvom, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Uz potpisanu prijavu sa brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:

1.       Uvjerenje da je državljanin RS ili BiH,

2.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECST bodova u trajanju od 3 godine ili ekvivalent,

4.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

5.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme),

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžabinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračo-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračo-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

11.     Ljekarsko uvjerenje kojim se dokazuje da je kandidat radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

12.     Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave dostaviti na adresu škole.

Za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti u centralnoj školi Baraći 30.10.2017. godine u 9 časova.

          Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ukoliko se ne pojave na  istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

          Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje, jer ne ispunjavaju uslove konkursa.

                   Izbor radnika će se izvršiti sa članovima komisije nakon intervjua, a u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

 ****************

JU OŠ "BRANKO ĆOPIĆ" BANjALUKA       

   Miše Stupara 24

 raspisuje:

 KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku, puna norma, na određeno vrijeme do završetka nastave u školskoj 2017/18. godini, a najduže do 30.6.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom -1 izvršilac,

2.       Nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 30.6.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom -1 izvršilac,

       

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom  104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Potrebna dokumenta:

-        Prijava  na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt telefon i spiskom priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

-        Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine  ili ekvivalent,

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-        Uvjerenje o državljanstvu,

-     Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

-     Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po  vrstama posla,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem  za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i  blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, u ponedjeljak 30.10.2017. godine, sa početkom u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na  intervju, a ako ne pristupe   intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

***************

OPŠTINA PRNjAVOR

ŠKOLSKI ODBOR

JU OŠ "PETAR KOČIĆ" ŠIBOVSKA

 Adresa: 78433 Šibovska

 r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škola "Petar Kočić" Šibovska

I – Predmet

Školski odbor  JU OŠ "Petar Kočić" iz Šibovske raspisuje javni konkurs za izbor i

 imenovanje direktora JU Osnovna škola "Petar Kočić" Šibovska.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i  ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat

Direktor  JU OŠ "Petar Kočić" se bira na period od 4 (četiri) godine i može biti još jednom ponovo izabran u istoj školi. Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Status

Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU OŠ "Petar Kočić" Šibovska  te Pravilnikom o radu.

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU OŠ "Petar Kočić" može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i

 Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

1)  da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad

2)  da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

1)  da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava

3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI – Sukob interesa

Kandidati za izbor i imenovanje direktora JU OŠ "Petar Kočić" Šibovska, ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/08), niti mogu biti na funkciji u političkoj stranci - član 5.

Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 25/03).

VII – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidatu su dužni priložiti:

- Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz Matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

- Dokaz, odnosno diploma  o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz o dužini radnog iskustva u prosvjeti (najmanje pet godina),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

- Prijedlog programa rada za mandatni period,

 - Preporuke ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VIII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

            JU Osnovna škola "Petar Kočić", Šibovska bb, 78433 Šibovska, sa naznakom za Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske" .

Neblagovremene i nepotpune prijave Školski odbor  neće  uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični

zahtjev.

IX – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o izboru i imenovanju

direktora JU Osnovne škole "Petar Kočić", u roku od osam (8) dana od dana od dana prispijeća rješenja Vlade.

***************************

JU OŠ "KOZARSKA DJECA"

Srpski bedem 95/17

78400 Gradiška

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Voditelj produženog boravka - 2 izvršioca, na određeno vrijeme do 30.6.2018 (puno radno vrijeme),

2. Voditelj produženog boravka - pripravnik - 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.6.2018 (pola radnog vremena),

 3. Nastavnik razredne nastave - područna škola Orahova - 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2018 (puno radno vrijeme).

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1.       Da je državljanin RS i BiH

2.       Da je stariji od 18 godina

3.       Da je radno sposoban

4.       Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog integriteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi

1. Voditelj produženog boravka - puno radno vrijeme - Završen prvi ciklus studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine i stručno zvanje profesor razredne nastave, odnosno visoka stručna sprema i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu. Smatraće se da ispunjavaju ovaj uslov i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci i nemaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 2. Voditelj produženog boravka - pripravnik - Završen prvi ciklus studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine i stručno zvanje profesor razredne nastave, odnosno visoka stručna sprema.

3. Nastavnik razredne nastave - područna škola Orahova - - Završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje profesor ili nastavnik razredne nastave, odnosno visoka ili viša stručna sprema i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu. Smatraće se da ispunjavaju ovaj uslov i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci i nemaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs, pored adrese, broja telefona i spiska dokumenata koji se dostavljaju, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (koje neće biti vraćane) sljedećih dokumenata:

1. Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;

2. Izvod iz matične knjige rođenih sa neograničenim rokom važenja ili ovjerena kopija važeće lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje nije starije od 6 mjeseci i koje dostavlja samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola za kandidate koji budu izabrani putem javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa, ukoliko je kandidat rođen na teritoriji RS ili u inostranstvu. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5. Diploma o završenom odgovarajućem ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu a rad u vaspitno-obrazovnom procesu (samo za radna mjesta pod brojem 1. i 3)

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za lica koja se nalaze na toj evidenciji (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž sa naznakom stepena stručne spreme, vrste posla i dužine ostvarenog staža po vrstama posla

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen u ponedjeljak, 30.10.2017. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće pozivati posebno na intervju, a ako se ne pojave u zakazano vrijeme, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

***************

JU TEHNIČKA ŠKOLA

Kosovke djevojke broj 18

78400 GRADIŠKA

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Diplomirani inženjer mašinstva            - 18 časova (1 izvršilac na određeno vrijeme od 1.11.2017. godine do 30.6.2018. godine)

-        mehanika za prvi razred - treći stepen                                        - 4 časa

-        tehnička fizika prvi razred - treći stepen                                 - 2 časa

-        konstruisanje drugi razred - treći stepen                                   - 4 časa

-        tehnologija obrade drugi razred - treći stepen                                    - 4 časa

-        tehnologija obrade drugi razred tehničar mehatronike                      - 2 časa

-        konstruisanje četvrti razred tehničar mehatronike                            - 2 časa

1. Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju član 75. i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu kandidati su dužni da prilože sljedeća dokumenta:

Opšti uslovi:

1) da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

Kandidat uz potpisanu prijavu u kojoj je obavezno navesti lične podatke, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja.

3.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, za kandidate koji ispunjavaju uslove (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

4.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

5.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursom dužni su pristupiti testiranju i intervjuu koji će biti obavljen dana 30.10.2017. godine u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa naznakom "a konkurs" slati na adresu: JU Tehnička škola, ulica Kosovke djevojke broj 18, 78 400 Gradiška ili dostaviti lično u školi.

*******************

JU OŠ "MLADEN STOJANOVIĆ"

BRONZANI MAJDAN

Bronzani Majdan bb, 78 204

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Nastavnik: razredne nastave - 1 izvršilac - pripravnik na određeno radno vrijeme, puna norma u PO Donja Stratinska do 31.8.2018. godine

2.       Socijalni radnik - 1 izvršilac - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom 75 odsto norme na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

3.       Nastavnik njemačkog jezika - 1 izvršilac - 14 časova - pripravnik na neodređeno radno vrijeme

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4.       Pripravnik se odnosi za upražnjeno radno mjesto pod tačkom 1, nastavnik razredne nastave u PO Donja Stratinska i za upražnjeno radno mjesto tačka 3. nastavnik njemačkog jezika.

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu i utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7. Uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 30.10.2017. godine u 9 časova u prostorijama škole obaviće se i intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

PO Donja Stratinska je udaljeno od centralne škole 6 km. Na toj relaciji prevoz nije obezbijeđen.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

***********

 JU GIMNAZIJA BANjALUKA

 Zmaj Jovina 13.

 raspisuje:

KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos

1.       Profesor matematike, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - puna nastavna norma

Radni odnos iz tačke 1. konkursa će zasnovati lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakonom o radu, Pravilnikom o kriterijumima i proceduri za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

          Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, potrebno je dostaviti:

          1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

          2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem           trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u        određenoj oblasti ili ekvivalent,

          b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,

          4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena ili uvjerenje           visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, odnosno ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom kopijom indeksa,

5. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će           dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci,

          6. Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim putem zatražiti za izabranog           kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa )

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

          8. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za           područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

          - vrsta posla,

          - stepen stručne spreme,       

          - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom)

          10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku          zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa),

          11. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidata koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa),

          12. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog        rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa).

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se dana 31.10.2017. godine u 12.40 časova u prostorijama JU Gimnazije Banjaluka, Zmaj Jovina 13.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumenta dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Gimnazija, Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banjaluka

****************

JU OŠ "MIROSLAV ANTIĆ" BISTRICA BANjALUKA

Bistrica bb, 78000 Banjaluka

raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Nastavnik istorije, 3 časa - na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Potrebna dokumenta:

-        Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt telefon i spisak priložene dokumentacije.

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

-        Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

-        Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljen u prostorijama škole, u utorak 31.10.2017. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom "ZA KONKURS".

**********

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" BANjALUKA

Jevrejska 48

raspisuje

KONKURS

za prijem na radno mjesto

1.       Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku, 1 izvršilac sa radnim iskustvom u struci od najmanje 1 godine, na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka, puna norma.

Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa radnim iskustvom u struci od najmanje 1 godine razmatraće se prijave kandidata pripravnika.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove navedene u članu 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, da ispunjava uslove u pogledu vrste stručne spreme i to: diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer za računarsku tehniku i automatiku ili profesor informatike i da ispunjava druge uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.       prijavu na konkurs koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon i kratka biografija kandidata,

2.       diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4.       izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

5.       uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7.       uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 1 godine ako se prijavljuje lice koje nije pripravnik,

8.       uvjerenje o radnom stažu (ako ima radni staž) izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme,

9.       uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 27.10.2017. godine (petak) u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom " Za Komisiju za izbor kandidata".

************

JU OMŠ "BRANKO SMILjANIĆ"

MLADENA STOJANOVIĆA BB

78400 GRADIŠKA

KONKURS

za prijem na radno mjesto

- Nastavnik gitare i flaute

Opis radnog mjesta:

KOZARSKA DUBICA - područno odjeljenje

1.       Nastavnik gitare - 11 časova - 1 izvršilac, pripravnik, na određeno radno vrijeme.

GRADIŠKA

1.       Nastavnik flaute - 8 časova - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnice sa neplaćenog odsustva.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Opšti uslovi:

(1)     (a) da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

(b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte.

(v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

(g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima.

 (2) Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka g. ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 (3) Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

-        ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

          - dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja .

          - uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji.

          - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta u kojim je navedeno da se traži lice sa položenim stručnim ispitom)

          - uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i trajanje radnog odnosa po vrstama rada.

 - uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca.

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kategoriji borca;

          - uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          (4) Za sve kandidate koji ispunjavaju navedene uslove vrijeme testiranja i intervju će biti naknadno utvrđeni, a kandidati obaviješteni. Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

(5) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju, a nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati sa naznakom - prijava na konkurs - na adresu: JU OMŠ "BRANKO SMILjANIĆ", MLADENA STOJANOVIĆA BB, 78400 GRADIŠKA

******************

JU OŠ "MILOŠ CRNjANSKI" BANjALUKA

Zore Kovačević 38 a

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Profesor matematike, 12 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - 1 izvršilac

U radni odnos za navedeno radno mjesto se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

1.       Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

2.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

4.       Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti - ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.       Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi je:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

4.       Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 27.10.2017. godine u 10 časova u prostorijama škole obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

***************

 JU TEHNIČKA ŠKOLA

ul. Đure Daničića 2A, Banjaluka

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Profesor fizike - 1 izvršilac, do kraja školske 2017/2018. godine, pripravnik, puna norma

1.       Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu RS, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

          Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci):

-        uvjerenje o državljanstvu

-        izvod iz matične knjige rođenih

-        ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

-        dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

-        uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji

-        uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke (vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla)

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), dok će škola za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

          Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

          Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole sa naznakom "Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta".

          Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

          Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

          Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su da pristupe na intervju i testiranje, koje će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

Intervju i testiranje sa kandidatima će se održati u utorak, 31.10.2017. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama škole.

          Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

**************

JU OŠ "IVO ANDRIĆ" BANjALUKA

 Branka Radičevića 16, 78000 Banjaluka

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Profesor/nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva (sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu).

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4.       Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su prije stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 2.11.2017. godine u 9 časova u prostorijama škole obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola "Ivo Andrić" Banjaluka; Branka Radičevića 16, 78000 Banjaluka sa naznakom "za konkurs".

*******************

JU OŠ "BRANKO ĆOPIĆ" PRNjAVOR

ulica Rade Vranješević br. 1A

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme

sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

1.       Nastavnik/profesor engleskog jezika (centralna škola, određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže dok radnici, Draženki Vasić, miruje radni odnos u skladu sa članom 93. stav (2) Zakona o radu) - 18 časova

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana 30.10.2017. godine u prostorijama JU Osnovna škola "Branko Ćopić" Prnjavor, sa početkom u 12.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU OŠ "Branko Ćopić" Prnjavor, ulica Rade Vranješević br. 1A, u vremenu od sedam do 15 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

*****************

OŠ "MLADEN STOJANOVIĆ"

GORNjI PODGRADCI

78405 Gornji Podgradci

 raspisuje 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Diplomirani pedagog - 1 izvršioca (50%, nepuna norma) - na određeno vrijeme za radno mjesto voditelj jutarnjeg čuvanja do 30.6.2018. godine, lice bez iskustva - pripravnik

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1.       Da je državljanin RS i BiH,

2.       Da je stariji od 18 godina,

3.       Da je radno sposoban,

4.       Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog integriteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:

1.       za voditelja jutarnjeg čuvanja - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje diplomirani pedagog, odnosno visoku stručnu spremu, bez radnog iskustva nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno-obrazovnom radu;

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs, pored adrese, broja telefona i spiska dokumenata koji se dostavljaju kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1. Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;

2. Izvod iz matične knjige rođenih sa neograničenim rokom važenja ili ovjerena kopija važeće lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje nije starije od 6 mjeseci i koje dostavlja samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola za kandidate koji budu izabrani putem javnog  konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa, ukoliko je kandidat rođen na teritoriji RS ili u inostranstvu. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Intervju sa kandidatima biće obavljen 30.10.2017. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće pozivati posebno na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole sa naznakom "Za konkurs".

***************

OŠ "MLADEN STOJANOVIĆ"

GORNjI PODGRADCI                               

PONIŠTENjE JAVNOG KONKURSA

Dana 23.8.2017. godine u dnevnom listu "Glas Srpske" objavljen je javni konkurs OŠ "Mladen Stojanović" Gornji Podgradci za popunu upražnjenog radnog mjesta:

1. Nastavnik/profesor fizike, nepuna norma 10 časova na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine.

Konkurs se poništava iz tehničkih razloga.

************

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE

raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos

- Referent za obračun plata i likvidator na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca .......................................... 1 izvršilac

Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, da je stariji od osamnaest godina, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, da se ne vodi krivični postupak.

          Posebni uslovi: srednja ekonomska škola (ekonomski smjer) ili gimnazija, IV stepen stručne spreme, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit, jedna godina radnog iskustva u struci.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži: uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje da nije osuđivan, odnosno da se ne vodi krivični postupak, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima uprave.

Prijavu na oglas sa ovjerenom kopijom traženih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, dostaviti neposredno ili putem pošte Vrhovnom sudu Republike Srpske na adresu: Aleja Svetog Save bb, Banjaluka.

Rok za podnošenje prijava kandidata na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja. Preporučuje se kandidatima da u prijavi na oglas pored adrese navedu i broj telefona radi kontakta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos izvršiće se intervju sa prijavljenim kandidatima.

*********************

GP "KRAJINA" AD BANjALUKA

Trg srpskih junaka br. 4

 raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

do 3 (tri) mjeseca

1.       Zidar                   neodređen broj izvršilaca

2.       Tesar                neodređen broj izvršilaca

3.       NK radnik           2 izvršioca

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

1.       VK ili KV zidar, završena škola za VK ili KV zidara sa 6 mjeseci radnog iskustva; PK zidar, sa položenim ispitom za PK zidara sa 6 mjeseci radnog iskustva.

2.       VK ili KV tesar, završena škola za VK ili KV tesara sa 6 mjeseci radnog iskustva; PK tesar sa položenim ispitom za PK tesara sa 6 mjeseci radnog iskustva.

3.       NK radnik, bez kvalifikacije

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na adresu GP "Krajina" a.d. Banjaluka, Trg srpskih junaka br. 4.

**************

JU OŠ   

"MILOŠ CRNjANSKI"

POTOČANI 78435

OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Profesor razredne nastave (PŠ Hrvaćani, PŠ Prosjek) - 2 izvršioca, na određeno vrijeme, do povratka radnica sa porodiljskog bolovanja, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, najduže do 30.6.2018. godine,

2.       Profesor matematike, nepuna norma, 8 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice sa radnim iskustvom, najduže do 30.6.2018. godine

3.       Profesor tehničkog obrazovanja, nepuna norma, 14 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom, najduže do 30.6.2018. godine

4.       Profesor informatike (CŠ Potočani, PŠ Kokori, PŠ Hrvaćani), nepuna norma, 6 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom, najduže do 30.6.2018. godine

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o osuđivanosti, odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju škola će pribaviti službenim putem za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu (pod brojem 1),

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom (pod brojem 1, 2, 3, 4),

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana 1.11.2017. godine u prostorijama JU Osnovna škola "Miloš Crnjanski" Potočani, sa početkom u 12.45 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU OŠ " Miloš Crnjanski" Potočani, Potočani 78435.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

*********************© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica