ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14. 02. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14. 02. 2018. године 16.02.2018 00:10 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 14.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

 

**************

 ДОО "ЕНЕРГЕТИК"

 БАЊАЛУКА

 ОГЛАС

за пријем радника у радни однос - мјесто рада Билећа

1. Грађевински техничар                                                                2 извршиоца

2. Зидар                                                                                    5 извршилаца

3. Тесар                                                                                    5 извршилаца

4. Армирач                                                                                      2 извршиоца                                

5. НК радник                                                                           10 извршилаца

Од кандидата се очекује склоности тимском раду, одговорност и поузданост у извршавању разних задатака.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова (не мора бити овјерена документација, само фотокопија) слати путем поште, еmail-а  на сљедеће адресе:

"Енергетик" д.о.о.

Дубичка бр.90

78 000 Бањалука

Контакт телефон: 051/386-214

Е-mail адреса: info@energetik.ba

Конкурс остаје отворен до попуне радног мјеста.

*******************

 

ВИСОКОШКОЛСКА УСТАНОВА

ВШ КОЛЕЏ КОЗМЕТОЛОГИЈЕ И ЕСТЕТИКЕ БАЊАЛУКА

МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 29, БАЊАЛУКА

расписује  

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

1. Радник у студентској служби  .......................... 2 извршиоца са високом стручном спремом

Услови:

- ВСС, VII степен,

- Познавање рада на рачунару,

- Активно познавање енглеског језика,

- Возачка дозвола "Б " категорије.

2. Радник у студентској служби  .......................... 2 извршиоца са средњом стручном спремом

Услови:

- ССС, IV степен,

- Познавање рада на рачунару,

- Познавање активно енглеског језика,

- Возачка дозвола "Б " категорије.

Мјесто рада: Бањалука

Оглас остаје отворен до 28.2.2018. године.

Пријаве доставити на адресу:

Високошколска установа

ВШ Колеџ козметологије и естетике Бањалука

Младена Стојановића 29, Бањалука.

******************

"FRATELLO TRADE " АД

РАМИЋИ ББ БАЊАЛУКА

оглашава

ОГЛАС

за попуну радног мјеста и пријем у радни однос

на одређено вријеме

1. Радно мјесто:

а. Руководилац у погону производње, дипломирани технолог, ВСС - 1 извршилац,

б. Радник у погону производње, ССС IV или III степен - 2 извршиоца

в. Радник на одржавању – техничка подршка, ССС IV или III -  1 извршилац,

2. Општи услови које кандидати морају испуњавати:

- Да је држављанин РС,

- Да има стално пребивалиште на територији РС град Бањалука,

- Да задовољава опште услове здравствене способности,

- Да није кривично кажњаван и да се не води кривични поступак

3. Посебни услови:

- Радно мјесто 1.а):

              - ВСС, дипломирани технолог,

              - Изражене организацијске способности,

              - Систематичност у раду

              - Познавање рада на рачунару (Microsoft office пакет),

- Радно мјесто 1.б):

              - ССС, IV или III степен,

              - Добра координација покрета, спретност у  паковању и чишћењу рибе,

- Радно мјесто 1.ц):

               - ССС, IV или III степен, електро и машинске струке

               - Искуство у обављању ситних електричарских послова и отклањању кварова,

               - Искуство у обављању ситних механичарских послова

               - Искуство у обављању ситних поправки - кућни мајстор.

4. Оглас остаје отворен до попуне наведених радних мјеста, заинтересовани кандидати могу доставити кратку биографију и контакт податке путем е-mailа info@fratello-trade.com или лично у сједиште привредног друштва, адреса Рамићи бб, Бањалука.

************

"ЖИТОПЕКА"

УЛ. СИНИШЕ МИЈАТОВИЋА БР.9

78000 БАЊАЛУКА

Због отварања нове пословне јединице у Бањалуци у насељу Нова варош у улици Драгише Васића бр.25 расписујемо

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на радним мјестима:

- Трговац - 6 извршилаца - ПЈ Нова варош

Опис посла:

- директна продаја, непосредан рад са купцима,

- праћење продаје, предлагање активности за унапређење продаје,

- пружање информација о производима, помоћ при куповини,

- издавање рачуна, наплата, паковање,

- наручивање робе, аранжирање витрина,

- поштовање HACCP принципа у раду,

- попис робе и сравњење продаје након смјене,

- и други послови према налогу надређеног руководиоца.

Од кандидата очекујемо:

- ССС – трговац,

- обавезно радно искуство на истим или сличним пословима најмање 1 година,

- љубазност, одговорност и сналажљивост, изражена комуникативност,

- брзина, окретност и заинтересованост за посао,

- висока мотивисаност и усмјереност на рад и остваривање заједничких резултата,

- способност за рад у тиму,

- познавање рада на рачунару и употреба фискалне касе.

- Пекар – 3 извршиоца - ПЈ Нова варош

Опис посла:

- производња пекарских производа,

- праћење продаје, предлагање активности за унапређење продаје,

- поштовање HACCP принципа у раду,

- попис робе и сравњење производње након смјене,

- и други послови везани за процес рада према налогу надређеног руководиоца.

Од кандидата очекујемо:

- ССС – пекар,

- обавезно радно искуство на истим или сличним пословима најмање 2 године,

- одговорност, сналажљивост, брзина, окретност, заинтересованост за посао,

- висока мотивисаност и усмјереност на рад и остваривање заједничких резултата,

- способност за рад у тиму.

- Помоћни радник – 4 извршиоца - ПЈ Нова варош

Опис посла:

- Помоћ пекару при производњи пекарских производа,

- одржавање реда, уредности и хигијене на радном мјесту,

- праћење продаје, предлагање активности за унапређење продаје,

- поштовање HACCP принципа у раду,

- и други послови везани за процес рада према налогу надређеног руководиоца.

Од кандидата очекујемо:

- обавезно радно искуство на истим или сличним пословима најмање 2 године,

- одговорност, сналажљивост, брзина, окретност, заинтересованост за посао,

- висока мотивисаност и усмјереност на рад и остваривање заједничких резултата,

- способност за рад у тиму.

Уколико сте заинтересовани за понуђену радну позицију, своју биографију у писменој форми (CV) са наведеним радним искуством и бројем телефона пошаљите на е-mail: ирена.ковацевицЖзитопека.нет са назнаком:

Пријава на конкурс - пекара "Житопека" Нова варош.

Или поштом на адресу: "Житопека" Бањалука, Ул. Синише Мијатовића бр.9, 78000 Бањалука.

Локација: Бањалука – Нова варош

Конкурс је отворен до 28.2.2018. године

**********

"ВИМКОП ДИСТРИБУЦИЈА" ДОО

Суботичка бб, Бањалука

Телефон: 051/320-960

   Факс: 051/320-961

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

1) Радник у складишту....................................................3 извршиоца

2) Возач.......................................................................................2 извршиоца

Услови које је потребно испуњавати:

За радно мјесто 1)

- стручна спрема: КВ или ССС

- Мјесто рада: Бањалука

За радно мјесто 2)

- стручна спрема: НК, КВ или ССС

- возачки испит Б категорије

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведене контакте.

Оглас је отворен до 23.2.2018. 

***********

ЈУ ЦСШ "ИВО АНДРИЋ" ПРЊАВОР

Ул. Раде Врањешевић бр.1. Прњавор

  расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

- Социјални радник на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, приправник – 1 извршилац.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

 - извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

 - увјерење о држављанству РС - БиХ

 - овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

 - додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

 - увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана, 27.2.2018. године, у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци доставља само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на горе наведену адресу са назнаком "пријава на конкурс".

******************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ" БАЊАЛУКА

Пољоканов парк бб

расписује  

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

I  Расписује се конкурс за пријем радника у радни однос на одређено вријеме како слиједи:

1. Рачуновођа – пуно радно вријеме, 1 извршилац – лице са искуством које посједује лиценцу у складу са законом који уређује област рачуноводства, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства. 

II Општи и посебни услови:

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим општих услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане чланом 90. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи. Пријем радника ће се вршити у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Критеријуми за бодовање кандидата:

1. просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

2. вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

3. резултати остварени на интервјуу и

4. дужина радног стажа.

 У складу са одредбама члана 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у области финансија и рачуноводства или еквивалент - економски факултет;

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити наведене документе, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса; 

3. овјерену фотокопију важеће лиценце у складу са законом који уређује област рачуноводства;

4. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

5. увјерење о држављанству;

6. увјерење издато од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом;

7. увјерење ранијег послодавца о радном стажу, које садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

10.    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Изузетно, уколико се на конкурс не пријави кандидат са потребним радним искуством и важећом лиценцом у складу са законом који уређује област рачуноводства, разматраће се пријаве кандидата без потребног радног искуства - приправника.

Кандидат који буде изабран по конкурсу, прије заснивања радног односа ће доставити:

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад које не може бити старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности ЈУ Центар "Заштити ме" Бањалука ће затражити од надлежних органа након што кандидат буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа.

III Интервју са кандидатима обавиће се дана 26.2.2018. године у просторијама ЈУ Центар "Заштити ме" Бањалука, на адреси Пољоканов парк бб, Бањалука, са почетком у 11 часова. Кандидати се неће посебно позивати на обављање интервјуа, а у случају да се кандидати не појаве на интервјуу у напријед наведеном времену, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. 

IV Рок за подношење пријава кандидата је осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са документацијом предају се у ЈУ Центар "Заштити ме" Бањалука, Пољоканов парк бб, Бањалука, лично на протокол или поштом на наведену адресу, са назнаком "За конкурс".

***********

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

Ситница 23

79283 СИТНИЦА

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник руског језика – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2018. године - 8 часова

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених законом о раду испуњавају и услове предвиђене и Законом о основном васпитању и образовању. Правилником о стручним профилима и занимањима  наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају лица из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању. Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услова у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата у којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин РС или БиХ,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области или еквивалент,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту у васпитно-образовној установи које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом 

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца

- Љекарско увјерење које не може бити старије од 6 мјесеци (о психофизичкој способности за рад са ученицима) доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању.

- Кандидати су дужни доставити копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

-  Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове биће тестирани 27.2.2018. године у 10 часова у просторијама школе, а након тога ће се обавити интервју.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање, а кандидати који се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством  разматраће се пријаве кандидата који не испуњавају наведене услове.

-        Пријаве се примају у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у "Гласу Српске, а шаљу се на адресу: ЈУ Основна школа "Петар Кочић" Ситница 23, 79283 Ситница.

  Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у раку од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата. 

**********

ЈУ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

БАЊАЛУКА,

Ул. Краља Петра И Карађорђевића бр.78

ОДЛУКА

о расписивању јавног конкурса за пријем радника у радни однос у Јавну установу Народно позориште Републике Српске

I

Овом одлуком, расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста на одређено вријеме, на временски период од 1 (једне) године, на радно мјесто: стручни сарадник за противпожарну заштиту, одржавање и обезбјеђење                 (1 извршилац).

Кандидати за упражњено радно мјесто треба да испуњавају сљедеће опште услове:

• да су држављани РС, односно БиХ,

• да су старији од 18 година,

• да имају општу здравствену способност,

• да се против њих не води кривични поступак.

Кандидати треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

• ВСС - технички факултети (VII степен стручне спреме/240 ECTS),

• најмање 3 (три) године радног стажа/радног искуства на траженим или сличним пословима,

• положен стручни испит,

• познавање рада на рачунару,

• познавање енглеског/њемачког језика,

• посједовање возачке дозволе Б категорије. 

           

II

Уз пријаву на конкурс, са назначеном адресом пребивалишта, контакт телефоном и еmail адресом, кандидати су обавезни доставити:

• кратку биографију,

• диплому или овјерену копију дипломе,

• увјерење о држављанству, не старије од 6 (шест) мјесеци,

• извод из матичне књиге рођених или овјерену копију извода,

• увјерење о некажњавању, не старије од 3 (три) мјесеца или писмену изјаву кандидата, овјерену од стране нотара или јединице локалне самоуправе,

• увјерење да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од 3 (три) мјесеца или писмену изјаву кандидата, овјерену од стране нотара или јединице локалне самоуправе,

• љекарско увјерење о општој здравственој способности, не старије од 6 (шест) мјесеци (увјерење се доставља накнадно, након завршеног поступка пријема кандидата),

• доказ о радном стажу/радном искуству или овјерену копију радне књижице,

• доказ о положеном стручном испиту, оригинал или овјерену копију,

• доказ о познавању рада на рачунару, оригинал или овјерену копију,

• доказ о познавању енглеског/њемачког језика, оригинал или овјерену копију,

• доказ о посједовању возачке дозволе Б категорије, овјерена копија возачке дозволе.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: Јавна установа Народно позориште Републике Српске, Ул. Краља Петра И Карађорђевића број 78, 78000 Бањалука, са назнаком: За конкурс.

III

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављена провјера посебних стручних способности (тестирање), а затим и разговор.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у "Гласу Српске" и на интернет страници Јавне установе Народно позориште Републике Српске.

         Провјера посебних стручних способности (тестирање), а затим и разговор, са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана, 26.2.2018. године, у 11 часова, у просторијама ЈУ Народно позориште Републике Српске у Бањалуци.

IV

        

  Комуникација и сва друга размјена информација између ЈУ Народно позориште Републике Српске и кандидата, након достављања пријава, обављаће се у писаном облику, путем поште, телефакса, електронске поште/е-поште или комбинацијом поменутих средстава.

V

Одлука ступа на снагу даном доношења.

****************

ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР

ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА а.д.

Бањалука

Браће Подгорника бр. 8

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

- Брусач одливака на висећој брусилици---------------------- 2 извршиоца

Услови:

III степен стручне спреме (КВ), било којег занимања;

Са или без радног искуства.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске", те на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com.

Пријаве на оглас предати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу: Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бањалука, ул. Браће Подгорника бр. 8., или на е-mail mirjana.lazic@jel.livar.si.

***********

ЈУ ОМШ "БРАНКО СМИЉАНИЋ"

ГРАДИШКА 78400

М. СТОЈАНОВИЋА ББ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника

Опис посла:

1. Рачуновођа школе - пуно радно вријеме (8 сати), 1 извршилац, са радним искуством, на неодређено радно вријеме, са завршеним првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од 4 године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, који има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим  се уређује област рачуноводства.

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, члана 129. став 3. Закона о основном васпитању и образовању као и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

а) да је држављанин РС и Босне и Херцеговине, а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. (Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа. Уколико је изабрани кандидат рођен на територији Федерације БиХ и иностранства, увјерење о неосуђиваности прибавиће кандидат, а прије заснивања радног односа).

 Уз пријаву на конкурс (потписане од стране кандидата са назначеном адресом пребивалишта и бројем телефона) поред документације којом се доказује испуњавање општих услова кандидати су дужни доставити и документацију на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) увјерење о положеном стручном испиту за лица са радним искуством;

в) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем радни однос лица са радним искуством;

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

д) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 4. Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената и исти се не враћају. Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или поштом на адресу школе са назнаком – Пријава на конкурс - горе наведену адресу.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске", а неблаговремене и непотпуне пријаве се неће се узимати у обзир.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица