JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.07. 2018. godine

13.07.2018 00:17 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 11.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

********

KP "PARK" ad

MRKONjIĆ GRAD

raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem na rad na određeno vrijeme

I Na osnovu zaključenog ugovora o sufinansiranju javnih radova sa opštinom Mrkonjić Grad u vezi sa angažovanjem radnika na izvođenju javnih radova broj 01-370-75/18 od 6.7.2018. godine, direktor KP "Park" a.d. M. Grad raspisuje javni konkurs za prijem na rad na 60 dana na radno mjesto:

- čistač u Odjeljenju čistoće ........................ deset (10) izvršilaca

II Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji KP "Park" a.d. M. Grad i članom 1. Ugovora o sufinansiranju javnih radova: uređenje lokalnih puteva - kresanje grana i živice i drugo, te uređenje riječnih korita - čišćenje korita Crne rijeke i Vilenjaka i drugih kao i čišćenje zelenih površina na području opštine i druge aktivnosti za kojima se ukaže potreba.

III Kandidati moraju da budu na evidenciji biroa za zapošljavanje kao i da posjeduju odgovarajuće sposobnosti za navedene poslove.

IV Za navedeno radno mjesto radnik mora imati završenu minimalno osnovnu školu.

V Prijava

Prijava na javni konkurs treba da sadrži naziv firme, upražnjeno radno mjesto, objavljeni javni konkurs sa datumom i načinom objavljivanja, lične podatke kao i podatke o obrazovanju.

VI Podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu KP "Park" a.d. Mrkonjić Grad.

*************

JU TEHNIČKA ŠKOLA

78400 GRADIŠKA

KOSOVKE DJEVOJKE BROJ 18

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

Diplomirani inženjer koji ispunjava uslove Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama za šumarstvo i obradu drveta:          14 časova

          - Praktična nastava - prvi razred tapetar                                   - 6 časova

          - Praktična nastava - četvrti razred tehničar za obradu drveta        - 6 časova

          - Priprema proizvodnje - četvrti razred tehničar za obradu drveta - 2 časa      

 (na određeno vrijeme do kraja redovne nastave, tj. do 30.6.2019. godine)

1. Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, član 75. i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu kandidati su dužni da prilože sljedeća dokumenta:

Opšti uslovi:

1) da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

Kandidat uz potpisanu prijavu u kojoj je obavezno navesti lične podatke, adresu i kontakt telefon, potrebno je da dostavi dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, za kandidate koji ispunjavaju uslove, (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme. (Odnosi se samo za radno mjesto pod brojem 1),

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove ovog konkursa dužni su pristupiti testiranju i intervjuu koji će se obaviti dana 25.7.2018. godine u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,"Glas Srpske".

Prijave sa naznakom "za konkurs" slati na adresu: JU Tehnička škola, ul. Kosovke djevojke broj 18, 78 400 Gradiška, ili dostaviti lično u školi.

*******************

"ELAS METALEXPERT" doo

BRANKA POPOVIĆA 61B

78000 BANjALUKA

Otvorena radna mjesta:

- Operater na CNC presi (2 izvršioca)

- Operater na CNC probijačici (1 izvršilac)

- Operater na robotu za zavarivanje (2 izvršioca)

- Operater na suvom lakiranju (2 izvršioca)

Sa razvojem firme usložnjavaju se i potrebe, te se neminovno proširuje i obim pitanja kojima se bavimo. Smatramo da smo sada dovoljno veliki da možemo da utičemo na okruženje u smislu boljeg razumijevanja kvaliteta i zahtjeva radnih mjesta koja nudimo i donekle da utičemo na promjenu svijesti i razbijanje predrasuda da obrada metala nije za žene.

Ovim putem ohrabrujemo žene da se prijave za popunu oglašenih radnih mjesta!

Trenutno otvorena radna mjesta zahtijevaju spretnost, ali ne i posebnu fizičku snagu. Mentalne sposobnosti kao što su koncentracija, pažnja, logičko zaključivanje daleko su važnije za ove poslove.

Obuke su podrazumijevane i planirane.

Prednost imaju kandidati sa završenom školom mašinskog usmjerenja, odnosno kandidati koji imaju radno iskustvo u obradi metala, ali nismo isključivi o tom pitanju. Spremnost za učenje, odlučnost i uloženi trud mogu da nadoknade nedostatak kvalifikacija za određeno radno mjesto. Mi smo tu da priliku za učenje i rad ponudimo.

Nudimo:

- Mogućnost prijema u stalni radni odnos nakon uspješno obavljenog probnog rada u trajanju od 6 mjeseci,

- Konkurentnu zaradu,

- Profesionalno usavršavanje,

- Stimulativno radno okruženje,

- Priliku za aktivno učestvovanje u radu i razvoju kompanije kroz lični doprinos, te izgradnju karijere.

Kandidati koji žele da postanu dio našeg tima mogu da pošalju biografiju na e-mail: konkursi@elas.biz

ili da popune prijavu za posao direktno na adresi:

"ELAS metalexoert " d.o.o.

Branka Popovića 61B,

78000 Banjaluka

Oglas je otvoren do 5.8.2018. godine.

************

AKCIONARSKO DRUŠTVO za PROIZVODNjU, REMONT i TRGOVINU "KOSMOS" BANjALUKA

CETINjSKA br. 1

raspisuje

OGLAS

I  Za prijem radnika na neodređeno vrijeme, i to:

1. Elektrotehničar - elektromotač motora (vikler), 1 izvršilac

                       

II Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

 

III Posebni uslovi:

- da imaju završenu srednju elektrotehničku školu - elektromotač motora (vikler),

 

IV Prijem radnika se vrši na neodređeno vrijeme uz probni rad.

V Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

VI Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu "Kosmos" Banjaluka, ul. Cetinjska br. 1.

VII Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

***************

"RS GOLD" sp

KRALjA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 87

BANjALUKA

Na osnovu postavljenih ciljeva rasta i sve većih zahtjeva na tržištu, tražimo energičnog i motivisanog trgovca za rad u našoj radnji.

Zadaci:

- Usluživanje kupca,

- Prijem i slaganje robe,

- Isticanje cijena i deklaracija na artiklima,

- Održavanje higijene radnog prostora,

- Rad na fiskalnoj kasi,

- Vođenje knjige dnevnih izvještaja i knjige reklamacija,

- Praćenje zaliha i narudžba robe,

- Priprema robe za redovan popis,

Uslovi:

- Minimalno SSS

- Posjedovanje organizacionih i pregovaračkih sposobnosti, proaktivan pristup poslu i radnim obavezama, fleksibilnost i rad u timu,

- Dobro poznavanje MS Office paketa i rada na računaru.

- Iskustvo nije potrebno.

Nudimo:

- Rad u uspješnom kolektivu,

- Tehničku i materijalnu podršku uz mogućnost stalnog napredovanja i usavršavanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoj CV poslati na e-mail rsgoldbl@gmail.com ili predati lično na adresu: Kralja Petra I Karađorđevića 87.

Ukoliko ste ambiciozna, dinamična i vrijedna osoba i želite da se zaposlite i napredujete u kompaniji koja se odlikuje savremenim i profesionalnim pristupom poslovanju, onda ste prava osoba za naš tim.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

**********

SP "C 1" BANjALUKA

SAVE KOVAČEVIĆA 2

BANjALUKA

TELEFON: 065/527-778, 066/475-221

raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme 1. Konobar ........................... 2 izvršioca

Regija: Banjaluka
 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom i posebne uslove:

1. Konobar

2. Radno iskustvo 6 mjeseci

Oglas je otvoren do 20.7.2018. godine.

***********

JU OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ"

SRBAC

objavljuje

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

Poništava se dio konkursa broj 409/18 od 11.6.2018. godine, koji je objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske" dana 13.6.2018. godine, za popunu sljedećeg radnog mjesta, navedenog pod tačkom 3. predmetnog konkursa:

"3. Nastavnik za rad u posebnom odjeljenju, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma."

Ostali dijelovi konkursa ostaju nepromijenjeni.

**************

"NOVI JELŠINGRAD" doo

BRANKA PERDUVA 10A

78 000 BANjALUKA

donosi

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Zavarivač..............................................5 izvršilaca

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

1. KV ili VKV sa i bez iskustva

Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na e-mail: jovana.somic@novijelsingrad.com ili na adresu: "Novi Jelšingrad" d.o.o, Branka Perduva 10A, 78 000 Banjaluka.

***********

JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA REPUBLIKE SRPSKE

BANjALUKA

JEVREJSKA 30

raspisuje

 

OGLAS

za prijem radnika na neodređeno vrijeme

I Prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme radi popune upražnjenog radnog mjesta u Tehničkoj službi JU Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske:

Radnik na poslovima obezbjeđenja, održavanja i poslovima vozača..... jedan (1) izvršilac

II Opšti uslovi:

1) Da je državljanin RS i BiH,

2) Da je stariji od 18 godina,

3) Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) Da mu nije prestao radni odnos zbog učinjene povrede radne obaveze, odnosno disciplinske mjere,

5) Da nije osuđivan za krivična djela i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

III Posebni uslovi:

1) Srednja stručna sprema, IV stepen, završena srednja škola tehničkog smjera,

2) Položen vozački ispit za B i C kategoriju,

3) Radno iskustvo na navedenim poslovima u trajanju od najmanje tri (3) godine.

IV Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (ovjerene kopije dokumenata):

 

 Potrebna dokumenta:

 

1) Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi,

2) Potvrda o radnom iskustvu na traženim poslovima,

3) Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, BiH,

4) Izvod iz matične knjige rođenih,

5) Ljekarsko uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci prilaže kandidat koji bude prvi na rang-listi, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6) Ovjerenu izjavu da radni odnos nije prestao zbog učinjene povrede radne obaveze, odnosno disciplinske mjere,

7) Uvjerenje o nekažnjavanju za krivično djelo i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od šest mjeseci,

8) Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za B i C kategoriju.

V Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove oglasa, komisija JU NUB Republike Srpske će obaviti intervjue, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VI Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske

78 000 BANjALUKA, Jevrejska 30

sa naznakom: Prijava na oglas.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, kao i prijave kandidata koji ne pristupe intervjuu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

*************

"JELŠINGRAD LIVAR"

LIVNICA ČELIKA ad

BANjALUKA

BRAĆE PODGORNIKA br. 8

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

Računovođa.................................................................1 izvršilac

Uslovi:

- ekonomista;

- poželjno radno iskustvo u struci i licenca sertifikovanog računovođe.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske", te na internet stranici Društva www.livnicajelsingrad.com

Prijave na oglas predati lično na kapiju preduzeća, poslati poštom na adresu: "Jelšingrad Livar" Livnica čelika a.d. Banjaluka, ul. Braće Podgornika br. 8, ili na e-mail mirjana.lazic@jel.livar.si

*************

"NOVA DIPO" doo

GORNjI PODGRADCI

GRADIŠKA

raspisuje

 OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. Radnik u komercijalnom sektoru, dipl. ekonomista                                                                                                                                                                na određeno vrijeme - 3 mjeseca (probni rad) ---------1 izvršilac                                                              

Pravo učešća pod 1. imaju lica koja pored opštih uslova ispunjavaju sljedeće posebne uslove

- VSS - dipl. ekonomista                                                                                    

- Dobro poznavanje MS Office,

- Aktivno znanje engleskog jezika,

- Izražene komunikacijske sposobnosti, samoinicijativnost i samostalnost u izvršavanju zadatih ciljeva.

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti kratku biografiju i fotokopiju diplome.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor će se obaviti intervju.

Svoje prijave možete slati na E-mail: novadipo@teol.net ili na adresu "Nova DIPO" d.o.o. G. Podgradci 78 405.

*********

SREDNjOŠKOLSKI CENTAR "GEMIT-APEIRON"

BANjALUKA

PERE KRECE 13

KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme za školsku 2018/19. godinu

1. Prof. srpskog jezika i književnosti, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu...............................................................................................................2 izvršioca

2. Prof. hemije, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu...............................................................................................................2 izvršioca

3. Prof. biologije, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu,...............................................................................................................1 izvršilac

4. Prof. fizike, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu...............................................................................................................1 izvršilac

5. Prof. informatike, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu...............................................................................................................1 izvršilac

6. Prof. engleskog jezika i književnosti, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu...............................................................................................................2 izvršioca

7. Prof. prava, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu...............................................................................................................1 izvršilac

8. Prof. sociologije, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu..............................................................................................................1 izvršilac

9. Prof. medicinske grupe predmeta, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu................................................................................................................ 5 izvršilaca

10. Nastavnik praktične nastave medicinske grupe predmeta, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu...............................................................1 izvršilac

11. Nastavnik praktične nastave fizioterapeutske grupe predmeta, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu................................................................2 izvršioca

12. Nastavnik praktične nastave zubno-stomatološke grupe predmeta, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja..........................................................1 izvršilac

13. Prof. stomatološke grupe predmeta, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu..............................................................................................................2 izvršioca

14. Prof. farmaceutske grupe predmeta, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu...............................................................................................................1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

Potrebna dokumentacija:

1. Prijava na konkurs (sa kratkom biografijom, brojem telefona, adresom elektronske pošte i adresom stanovanja),

2. Diploma o završenom obrazovanju,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Izvod iz matične knjige državljana.

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije.

Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka kod nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci), dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od prvog dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

O vremenu i mjestu intervjua, svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem elektronske pošte.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

Srednjoškolski centar "Gemit-Apeiron", Pere Krece 13, 78000 Banjaluka, sa naznakom "Prijava na konkurs".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoja dokumenta mogu podići u našoj pravnoj službi svaki radni dan od 8 do 16 časova.

*****************

GRAD BANjALUKA                    

JU "CENTAR ZA PREDŠKOLSKO
VASPITANjE I OBRAZOVANjE"

BANjALUKA

raspisuje:

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na upražnjena radna mjesta

1. Vaspitač - na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 19.1.2020. godine...................................................................................1 izvršilac

2. Vaspitač - na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 26.8.2019. godine...................................................................................1 izvršilac

3. Vaspitač - na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 26.6.2019. godine...................................................................................1 izvršilac

4. Vaspitač - na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a ne duže od 30.07.2019. godine.....................................................................................1 izvršilac

5. Vaspitač - na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 7.6.2019. godine...................................................................................1 izvršilac

6. Vaspitač - na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 22.3.2019. godine...................................................................................1 izvršilac

7. Vaspitač - na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 28.1.2019. godine...................................................................................1 izvršilac

8. Vaspitač - na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 20.11.2018. godine...................................................................................1 izvršilac

 

Kandidati za radna mjesta pod tačkom 1 - 8 treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

- završen fakultet - dipl. vaspitač predškolske djece,

- 1 godina radnog iskustva u struci,

- položen stručni ispit i

- poznavanje rada na računaru.

Svi kandidati za radna mjesta od 1 do 8 treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

- da su državljani RS, odnosno BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i

- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa i to:

- Diplomu;

- Potvrdu o radnom iskustvu;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

- Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca);

- Dokaz (sertifikat) o poznavanju rada na računaru.

Dokumenta koja nisu originalna dostavljaju se u ovjerenim kopijama.

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) se dostavlja po izvršenom izboru po konkursu.

Dana 24.7.2018. godine u 10 časova u prostorijama JU "Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje" Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim glasilima.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu: JU "Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje" Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica