EKONOMSKA I SOCIJALNA SLIKA REPUBLIKE SRPSKE ( I )

EKONOMSKA I SOCIJALNA SLIKA REPUBLIKE SRPSKE ( I ) 29.08.2008 17:32 | Pantelija Matavulj

Priroda podarila bogatstvo

Razvoj Republike Srpske oslonjen je na poljoprivredu, elektroprivredu, prerađivačku industriju i turizam. Hiljade mladih budućih stručnjaka školuju se na domaćim fakultetima. Priroda je dala dosta, a čovjek treba to da koristi i da sačuva. U Srpskoj živi oko 1,5 miliona stanovnika

Republika Srpska zahvata sjeverni i istočni dio takozvanog geoprostora BiH. Smještena je u srednjem dijelu sjevernog umjerenog toplotnog pojasa što ovdašnjem stanovništvu omogućava da se bave raznim zanimanjima.

Gledajući privrednu kartu Srpske najrzavijenija grana je takozvani energetski sektor sa iskorištenošću kapaciteta gotovo sto odsto. Ovu sliku upotpunile su termoelektrane “Gacko” i “Ugljevik”.

Prirodne osobine Republike Srpske su veoma slojevite, što je rezultat njene pripadnosti različitim prirodnogeografskim cjelinama.Ovdje se mogu izdvojiti tri klimatska podneblja: sredozemni sa klasičnom i izmijenjenom sredozemnom klimom, planinski, koji obilježava obilje snijega zimi, i prijatna svježa ljeta i kontinentalni sa umjereno-kontinentalnom i kontinentalnom klimom.

Elektrane za budućnost

Prostor Republike Srpske se može označiti kao relativno bogat površinskom i podzemnom hidrološkom mrežom. Svi glavni riječni tokovi pripadaju slivu Crnog mora.

Vegetacija Republike Srpske je raznolika, što je najvećim dijelom posljedica klimatskih uslova. Poseban značaj ima šumski kompleks, a među najrasprostranjenije spada područje hrastovih šuma.

Na sjeveru, uz obalu rijeke Save i njenih većih pritoka, nalazi se pojas hrasta lužnjaka, koji je mjestimično isprekidan šumama hrasta kitnjaka i običnog graba. Prostorno, ovaj pojas se nastavlja na šumski pojas u Slavoniji u Hrvatskoj poznat pod nazivom “slavonske hrastove šume”. Južnije, na brežuljkastim i uzdignutijim prostorima, nalaze se šume hrasta kitnjaka i graba, a mjestimično su se razvile i bukove šume pretplaninskog pojasa.

Ekonomski stručnjaci procjenjuju da je takozvani energetski sektor budućnost Srpske. Tu značajno mjesto pripada termoelektranama “Gacko” i “Ugljevik”. Takođe ne zaboravlja se Hidroenergetski sistem “Buk Bijela”.

Metalurgija je takođe izuzetno važna grana privrede. Računa se na Rudnike željezne rude Ljubija, “Birač” iz Zvornika, “Boksit” Milići, “Metal” iz Gradiške, prnjavorski “Alpos”, derventski UNIS, Fabriku alata Trebinje...

U tekućim privrednim kretanjima veliki problem je što Rafinerija nafte u Brodu dugi period nije radila. To je jedan od najvećih privrednih kapaciteta u Srpskoj i čitavom regionu.

Vjerovatno najveći privredni resurs Republike Srpske, osim energetike, je poljoprivreda i do sada izgrađena njena infrastruktura. To je prednost i u odnosu na razvijenije i bogatije zemlje. Jer ako postoje vlastite sirovine, obezbijeđeni su dobri uslovi za razvoj poljoprivrede i bolji život stanovnika.

Semberija i Posavina

Prirodna bogatstva u Republici Srpskoj su raznovrsna. Priroda je ovdje bogato nagradila čovjeka. Ako izdvojimo dragulje iz prirodnog bogatstva, to bi svakako bile njene Zelengora, Treskavica, Jahorina, Romanija, Grmeč, Kozara i Ozren, sve velikim šumskim i lovnim bogatstvom.

U njenim podnožjima prostrle su se pitome i plodne ravnice žitne Posavine i Semberije, Lijevče polja i lagano zatalasanih Potkozarja i Podgrmeča, kao i predjeli hercegovačkog krasa, prošaranog plodnim kraškim poljima.

Vodotoci moćnih rijeka Une, Sane, Vrbasa, Ukrine, Drine i Tare, zasigurno najbistrijih rijeka na čitavom Balkanu, bogati su svakom ribom.

Najpoznatiji geografski regioni u Srpskoj su nekadašnja Bosanska krajina i Posavina, te Semberija, Romanija i Istočna Hercegovina.

Veliki dio srpskog geoprostora je prema Dejtonskom sporazumu ostao izvan Republike Srpske - dio Krajine, Ozrena, Posavine i Hercegovine, dijelovi Podrinja, sarajevske kotline, te dio Jadranskog primorja. Republika Srpska ima površinu od 25.053 kvadratnih kilometara ili 49 odsto teritorije BiH, gdje živi 1.479.634 stanovnika (podatak iz 2006. godine).

Ekonomski oporavak Srpske poslije 1995. godine teče dosta sporo. To se najbolje vidi po kretanju bruto društvenog proizvoda. U 2002. godini u čitavoj BiH BDP procjenjuje sa bio je 1200-1300 dolara. Dok je na početku 1992. dostigao oko 2200 dolara. U 2006. godini BDP u cijeloj RS bio je 6,49 milijardi maraka.

 (Nastaviće se)

Štete

Posljedice rata 1991-1995. godine ostavile su teško nasljeđe za ekonomiju Republike Srpske kao i čitave BiH. Ukupne ratne štete u BiH procjenjuju se na 100 milijardi američkih dolara, od čega oko jedne trećine otpada na Republiku Srpsku.

********

Republika Srpska zahvata površinu od 25.053 kvadratnih kilometara

 © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica