Raskidaju devet ugovora o koncesijama za male HE

Raskidaju devet ugovora o koncesijama za male HE 23.03.2013 07:33 | Marina Čigoja

Banjaluka - Vlada RS donijela je odluke o jednostranom raskidu devet ugovora o koncesijama za izgradnju malih hidroelektrana sa koncesionarima "Energokomerc", "Enerdži MBA", "Euro hem", "Draž" i "Euro-grafika", objavljeno je u "Službenom glasniku RS".

U odlukama je navedeno da se sa koncesionarom "Energokomerc" raskidaju tri ugovora i to ugovor o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane "Stopan" na rijeci Vrbanji, ugovor o koncesiji za izgradnju male HE "Jurići", takođe na Vrbanji, kao i ugovor o koncesiji za izgradnju male HE "Bjelajci" na Crnoj rijeci.

Sa koncesionarom "Enerdži MBA" raskidaju se dva ugovora i to za izgradnju malih HE "Rudina" i "Gradina" na rijeci Vrbanji. Sa koncesionarom "Euro hem" raskidaju se dva ugovora i to za malu HE "Mlin" i ugovor o koncesiji za izgradnju male HE na rijeci Vrbas kod poslovne zgrade "Euro hem".

Takođe, raskida se i ugovor o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane "Medoš" na rijeci Drinjači sa privrednim društvom "Draž" iz Zvornika, kao i ugovor o koncesiji za izgradnju male HE "D1 i D2 Drinjača" na rijeci Drinjači sa koncesionarom "Euro-grafika".

Ministar industrije, energetike i rudarstva RS Željko Kovačević kaže da postoje određeni problemi oko realizacije koncesionih ugovora za MHE koji su zaključeni na osnovu javnog poziva iz 2005. godine, a o čemu je ovo ministarstvo informisalo Vladu RS u više navrata.

- Vlada RS je zadužila u septembru 2011. godine Ministarstvo da pristupi sporazumnom raskidu ugovora o koncesiji za one koncesije za koje je utvrđeno da su ispunjeni uslovi za raskid ugovora, kao i da se pristupi jednostranom raskidu ugovora za ugovore koji se ne realizuju, a koncesionari nisu spremni na sporazuman raskid ugovora. Tako je sporazumno raskinuto 14 ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana, a u toku su aktivnosti na jednostranom raskidu devet ugovora na osnovu odluka Vlade RS - naglasio je Kovačević.

On je istakao da je ovo ministarstvo u protekle dvije godine preduzelo niz aktivnosti s ciljem uređenja oblasti koncesija iz svoje nadležnosti.

- Kao rezultat sprovedenih aktivnosti, u 2012. godini uplaćeno je 12,1 milion KM po osnovu koncesionih naknada, što je za oko 45 odsto veći iznos u odnosu na 2011. godinu - rekao je Kovačević.

Predsjednik Komisije za koncesije RS Predrag Aškrabić kaže da je neispunjavanju ugovorenih obaveza, a samim tim i raskidanju doprinijela ekonomska kriza.

- Oko 90 odsto koncesionara je računalo na kredite banaka za te projekte. Međutim, kako je došlo do krize, banke su se povukle iz tih poslova i uopšte ne razmatraju te mogućnosti, jer su ti objekti isplativi na duži period - naglasio je Aškrabić.

On je istakao da je jedan od zaključaka Vlade da se onim koncesionarima, koji imaju izgleda da u dogledno vrijeme sa nekim jakim partnerom uspiju da ispune rokove koji se pred njih postave, da mogućnost aneksiranja ugovora.

- Naravno, ti koncesionari su dobili određena vremenska ograničenja i morali su dostaviti odgovarajuće garancije da će ispuniti poslove koji su planirani - rekao je Aškrabić.

Zakon

Kovačević je rekao da će novi zakon o koncesijama biti usvojen do kraja drugog kvartala 2013. godine.

- Cilj donošenja novog zakona je privlačenje stranih investicija, kvalitetnije uređenje oblasti koncesija, uvođenje svih koncesionara u koncesioni odnos i veća kontrola uplate koncesionih naknada - rekao je Kovačević.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica