ЗАПИСИ ИЗ АРХИВА - Штампа у Босанској Крајини (1906–1941): Глас Врбаске бановине глас за краља и отаџбину

Мр БОЈАН СТОЈНИЋ
 ЗАПИСИ ИЗ АРХИВА - Штампа у Босанској Крајини (1906–1941): Глас Врбаске бановине глас за краља и отаџбину
ЗАПИСИ ИЗ АРХИВА - Штампа у Босанској Крајини (1906–1941): Глас Врбаске бановине глас за краља и отаџбину

"Глас Врбаске бановине" је политичко-информативни лист. Први број изашао је 10. новембра 1929. Власник, издавач и уредник листа био је Драган Голуб.

 

Програм листа био је:

1) Служба Краљу и Отаџбини;

2) Господарско, културно и просвјетно подизање Врбаске бановине". Програм није остављао ни најмању сумњу у политичку боју листа.

Лист је представљао једну од мјера које су, уз подршку режима, предузимане ради смиривања прилика и учвршћења новог управног курса у земљи, безрезервно заступајући интересе државе и шестојануарског режима и идеологију народног и државног јединства. Сарадници листа били су Стојан Бијелић, Мухамед Крличбеговић, Бранко П. Сучевић, Мартин Зрелец и други.

Излазио је једанпут недјељно. Штампан је ћирилицом и латиницом, на фолио формату (54 цм), у Штампарији "Глас Крајине" у Бањалуци. У почетку је имао четири, а од петог броја (1929) шест страна. Сваки број пагиниран је засебно. Престао је да излази 2. марта 1930. Укупно је изашло 17 бројева.

Службени лист Врбаске бановине

Службени лист је званични орган Краљевске банске управе Врбаске бановине. Почео је да излази 15. децембра 1929. Власник листа била је КБУВБ, док је уређивање листа улазило у дјелокруг рада њеног Општег одјељења. У почетку је Службени лист уређивао начелник Општег одјељења Крста Кузмановић, од 24. јула 1930 (бр. 35) бански савјетник Ђура С. Биљчевић, а од 21. априла 1932 (бр. 16) Божидар Весић.

Лист је доносио "службене вести, које се односе на Врбаску бановину" и објављивао "законе, уредбе и правилнике Министара и уредбе, правилнике и наредбе Бана Врбаске бановине, као и наредбе подручних му власти и установа, службене огласе судских и опште управних власти Врбаске бановине као и написе економског, социјалног, просветног и културног садржаја, који имају за циљ развој, унапређење и усавршавање народне привреде, народног здравља, затим социјалног, економског, просветног и културног живота становника Врбаске бановине". У листу су објављивани и "огласи новчаних, индустријских, трговачких и других предузећа и огласи приватног карактера".

КБУВБ се надала да ће Службени лист "бити радо примљен... тим пре, што је наша бановина у погледу излажења листова најсиромашнија у целој Краљевини". Дужност је била "свих одељења Краљевске банске управе као и других власти и установа, а морална обавеза осталих културних установа, удружења и корпорација, да листу достављају вести и саопштења састављена у популарном смислу".

Лист је штампан ћирилицом и латиницом, на формату 49 х 32, на шест, осам, десет или више страна. Сваки број пагиниран је засебно. Излазио је "једанпут недељно, а по потреби и више пута". Штампан је у бањалучким штампаријама Душана Угреновића, браће Јакшић и Звонимира Јовића и у "Гласу Крајине".

Са појавом Врбаских новина 1. децембра 1932, Службени лист Врбаске бановине престаје да излази као самостална новина и постаје службени додатак Врбаским новинама. Службени лист Врбаске бановине је 2. марта 1933. промијенио назив у Службени лист Краљевске банске управе Врбаске бановине.

Гласник Лекарске коморе

Врбаске бановине

Љекарска комора Врбаске бановине је издавала Гласник Лекарске коморе Врбаске бановине, као своје стручно и сталешко гласило. За издавача је означен др Тодор Јеремић, предсједник Љекарске коморе Врбаске бановине. Уредништво и администрација часописа налазили су се у Улици краља Алфонса бр. 12 (Господска улица).

Одлука о покретању гласила донесена је на оснивачкој скупштини Љекарске коморе 15. децембра 1929. Скупштина је усвојила приједлог др Ђорђа Букинца да часопис излази најмање четири пута годишње. За уреднике су изабрани др Бранко Чубриловић и др Вукашин Бабуновић. Гласник је почео да излази марта 1930. у Бањалуци.

Први број изашао је као троброј. У њему је објављено рјешење Министарства социјалне политике и народног здравља о успостављању љекарских комора. Часопис је донио и записник о конститутивној скупштини Љекарске коморе од 15. децембра 1929. и записнике одборских сједница од 8. фебруара 1930. и 8. марта 1930. На насловној страни часописа објављен је Садржај и реклама Љечилишта у Рогашкој Слатини, док је посљедња била резервисана за рекламе.

Часопис је штампан ћирилицом и латиницом, на октав формату (24 цм), у бањалучкој Штампарији Душан Угреновић. Није познато до када је излазио.

"Приједорски недељни гласник"

"Приједорски недељни гласник" је информативни лист, чији је власник, финансијер, издавач и уредник био Вучен Штрбац, директор Прве крајишке творнице цријепа и зидне цигле у Приједору и власник тамошње штампарије и књижаре. Почео је да излази 18. фебруара 1929. Доносио је вијести из Приједора, док је на посљедњој страници објављиван хумор.

Штампан је ћирилицом и латиницом на четири стране кварт формата (32 цм), у 300 примјерака у штампарији Вучена Штрпца. Излазио је нередовно, трипут и једанпут мјесечно. Сваки број нумерисан је засебно. Престао је да излази 1939.

Мр БОЈАН СТОЈНИЋ, архивски савјетник, директор Архива Републике Српске

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана