Стратегија о плану развоја културе пут кандидатуре за европску престоницу културе

Данко Кузмановић
Стратегија о плану развоја културе пут кандидатуре за европску престоницу културе
Стратегија о плану развоја културе пут кандидатуре за европску престоницу културе

Бањалука - Приједлог Стратегије развоја културе града Бањалука 2018 - 2028. године биће предмет расправе на наредној сједници Скупштине града, на којој ће се наћи укупно 55 тачака, а која је заказана за 26. јун.

Усвајањем овог документа Бањалука би први пут добила стратегију развоја културе, што је један од услова за кандидатуру за европску престоницу културе.

Током израде овог десетогодишњег документа прикупљен је обиман материјал. Тим “Бањалука 2024”, који је израђивао стратегију, обавио је преко 90 интервјуа путем образаца, 300 појединачних интервјуа с умјетницима и стручњацима у култури и организовао 12 фокус радних група (филм, односно аудио-визуелна дјелатност, позориште, плес, музика, архитектура, дизајн, музејска дјелатност, библиотечка дјелатност, визуелне умјетности, културно насљеђе, културно-умјетничко аматерско стваралаштво и екстремни спортови и екологија).

Стратегија развоја културе Бањалуке 2018 - 2028, пратећи Стратегију развоја културе Републике Српске 2017 - 2022 предвиђа укупно шест општих циљева: 1. Транспарентна и партиципативна културна политика, 2. Развијена инфраструктура мрежа за културне и умјетничке дјелатности, 3. Јака, аутентична и професионална умјетничка сцена, 4. Дефинисане политике и стратегије у областима културног и природног насљеђа, 5. Развијена креативна и културна индустрија (предузетништво у култури) и 6. Култура у дијалогу.

У прва два дијела Стратегије развоја културе (Увод и Правни оквир) наведени су уставни основ за доношење ове стратегије, законски прописи Републике Српске којима су уређене локална самоуправа, али и области културе, према дјелатностима, те међународни правни оквир (Уједињене нације, УНЕСКО и Савјет Европе) за израду стратегије. У трећем дијелу (Градска културна политика) дата је организациона структура града Бањалука, као и надлежности које град, према Закону о локалној самоуправи, има и спроводи. У овом дијелу су објашњени и принципи финансирања, односно суфинансирања на локалном нивоу, као и проблематика финансирања. У четвртом дијелу (Проблеми и изазови на које одговара стратегија) даје се преглед кључних изазова у културној сцени Бањалуке који су добијени као резултат истраживања, кроз упитнике, интервјуе и фокус радне групе. Изабрано је 20 кључних изазова који су добијени збиром гласова и бодова. Добијени проблеми обликовали су цјелокупан приступ стратешком планирању, укључујући процес израде стратегије, стратешка опредјељења или циљеве, опште и посебне, те предложена рјешења. Иако једним документом није могуће ријешити све побројане проблеме, сви они су ипак узети у обзир приликом израде овог документа, неки у већој, а неки у мањој мјери и размјери. У том смислу, кључни изазови су, према својој проблематици и карактеру, груписани у неколико стратешких опредјељења, кроз организацију шест општих циљева. У петом дијелу (Кратки преглед сцене) приказани су подаци о тренутном стању у области културе и умјетности у Бањалуци. Одлучено је да се не иде много у детаље с обзиром на исцрпно истраживање и анализу стања представљену у Стратегији развоја културе Републике Српске 2017 - 2022, која је усвојена прошле године, а и како се не би додатно оптеретио текст. Направљен је преглед институционалне културе, независне културе, аматерског стваралаштва и инфраструктуре тренутно у употреби. У шестом дијелу (Визија, мисија и стратешка опедјељења) дефинисане су визија, мисија и стратешки циљеви, односно стратешка опредјељења града Бањалука по питању унапређења и развоја културног насљеђа, културе и умјетности, с акцентом на продукцију, те културне и креативне индустрије у наредном десетогодишњем периоду:

Мисија - култура Бањалуке заснована на принципима сарадње, дијалога и комуникације.

Стратегијом се жели унаприједити културни систем, узимајући у обзир чињеницу да Бањалука, као регионални центар, треба да буде покретач промјена и да самим тим његује друштво засновано на знању, креативности, стварању и учењу које повезује све нивое културе у хармоничну, прогресивну и транспарентну цјелину утемељену на позитивним начелима и циљевима и у најбољем интересу свих грађана овог града, како се наводи у образложењу приједлога Стратегије развоја културе града Бањалука 2018 - 2028.

Намјера је да се кроз ову стратегију поведе рачуна о будућим потребама друштва у развоју, те стварању боље средине, кроз културу и умјетност. Ова стратегија би донијела рјешења за постојеће проблеме, који коче развој свих сегмената културе. Пажња би се обратила на истраживања и рад с умјетницима, стручњацима из различитих области културног дјеловања, те на саму публику. Крајњи циљ је да култура добије мјесто које заслужује, имајући у виду да је, уз образовање и науку, једна од покретачких снага у сваком друштву, па тако и у овом у Бањалуци.

Визија стратегије

Бањалука је град различитости. Град у којем је спојено оно што другдје обично није спојено и у којем се на основу тога развијају нове вриједности и ствара склад екстремних супротности. Бањалука је град новог динамичног идентитета који се заснива, прије свега, на иновативности, интердисциплинарности и мултидисциплинарности, а затим и на живој културној баштини и иновативном насљеђу, вођен основним принципом одрживог развоја. Она је град богатог умјетничког садржаја приступачан свим грађанима. Наизглед неистражена и неоткривена, Бањалука је истовремено питома, мала и љупка, позната, град гостопримљивих људи у којем се свако осјећа угодно и ушушкано, али и простор авантуре и нових, незаборавних искустава.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана