ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.05. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.05. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*****************

***************************

 

ЈУ ГИМНАЗИЈА ПЕТАР КОЧИЋ

ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 6

79220 НОВИ ГРАД

КОНКУРС

1.  Секретар школе - 1 извршилац, на неодређено вријеме, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом;

 

Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка. За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

I Општи услови (на основу Закона о раду и на основу члана 5. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем:         А) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује, увјерењем о држављанству;         Б) да је пунољетан, а то се доказује, изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;         В) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;         Г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

     Д) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење о подацима из регистра школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

    Ђ) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

II Посебни услови

Пријављени кандидат треба да, осим услова утврђених Законом о раду  испуњава и услове прописане чланом 124. Закона о средњем образовању и васпитању.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос секретара школе, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање а која је предвиђена Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, и то:

 

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

  1. Увјерење о положеном стручном испиту;

3. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испита у складу с правилником којим се регулише полагање стручног испита;

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

 

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

 

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

 

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца; Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Вријеме и мјесто тестирања и интервјуа са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса:

Тестирање и интервју ће се обавити дана, 7.6.2019. године, у 12 часова у ЈУ Гимназији “Петар Кочић” Нови Град. Напомена: Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса  поставити на огласну таблу школе, најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа, а кандидати неће бити посебно позивани, ако се кандидати не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс је отворен 8 дана од дана јавног објављивања.

Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити искључиво у затвореној коверти са назнаком: Комисија за избор са назнаком за које радно мјесто се конкурише , на адресу школе, путем поште.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана