ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.05. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.05. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*****

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 донио је

З А К Љ У Ч А К

 

I

 

Исправља се техничка грешка у Одлуци број: 01-С-158-LXIV/19 од 25.4.2019. године, усвојеној на LXIV сједници Сената Универзитета у Источном Сарајеву, у дијелу који се односи на конкурс Правног факултета Пале.  

II

Констатује се да је на LXIV сједници Сената Универзитета усвојена Одлука са сљедећим дијелом текста:

Организациона јединица: Правни факултет Пале

 

1. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Финансијско право...................................................................................................................................1 извршилац

 

III

Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана