Матични уред

Матични уред

Рођени:

29.03.2017 18:00 Глас Српске

Будимир Балабан: Урадили смо велики посао, ред је да уозбиљмо радна тијела!

Будимир Балабан:  Урадили смо велики посао, ред је да уозбиљмо радна тијела!

Бањалука - Градска скупштина одговорила је свим изазовима у протеклих непуних пет мјесеци. Била је то динамика коју нисмо очекивали, али смо све послове завршили ...

29.03.2017 13:55 Агенције

Но­ве вје­шти­не шан­са за по­сао

 Но­ве вје­шти­не шан­са за по­сао

Бањалука - Шан­су за оса­мос­таљивање и про­на­ла­зак жељеног по­сла осо­бе са ин­ва­ли­ди­те­том, као и со­ци­јал­но угро­же­ни, ви­де у ...

29.03.2017 12:55 Не­ве­на Бу­нић

Српска је­ла на мос­ков­ској трпе­зи

Српска је­ла на мос­ков­ској трпе­зи

Бањалука - Уче­ни­ци чет­вртог ра­зре­да Угос­ти­тељско-трго­вин­ско-ту­рис­ти­чке шко­ле Ива­на Ке­ре­зо­вић и Дра­жен Су­бо­тић пред­стављаће Ре­пу­бли­ку ...

29.03.2017 12:35 Ј. П.

Воће и поврће на Тржници здраво

Воће и поврће на Тржници здраво

Бањалука - Воће и поврће са "Тржнице" је безбједно за исхрану људи, потврдили су резултати лабораторијских анализа узетих узорака свјежег воћа и поврћа.

29.03.2017 09:30 Nezavisne novine

Вла­да пре­узе­ла 29 ми­ли­она КМ ду­га То­пла­не

 Вла­да пре­узе­ла 29 ми­ли­она КМ ду­га То­пла­не

Бањалу­ка - Вла­да Ре­пу­бли­ке Српске пре­узе­ла је на се­бе 29 ми­ли­она ма­ра­ка ду­га бањалу­чке "То­пла­не" пре­ма "Оп­ти­ма гру­пи", ко­ји ће ...

29.03.2017 08:59 Ма­ри­ја­на Миљић

На­сеља и ули­це без стру­је

На­сеља и ули­це без стру­је

Бањалука - Због ра­до­ва на елек­тро­мре­жи да­нас од осам до 15 ча­со­ва до­ћи ће до пре­ки­да у снаб­ди­је­вању елек­три­чном енер­ги­јом у ди­је­ло­ви­ма ...

29.03.2017 06:38 Н. Б.

Рођени & вјенчани

Рођени & вјенчани

.

28.03.2017 18:00 Глас Српске

Влада Српске преузела трећину дуга бањалучке Топлане

Влада Српске преузела трећину дуга бањалучке Топлане

Бањалука - Влада Републике Српске преузела је дуг "Топлане" од 29 милиона КМ према предузећу "Оптима", што је трећина од укупног дуговања "Топлане" према другима ...

28.03.2017 15:11 Nezavisne.com

Модернија верзија апликације БЛ БУС

Модернија верзија апликације БЛ БУС

Бањалука - Апликација помоћу које путници могу да сазнају информације о јавном превозу, "БЛ БУС" добила је нову верзију којом је побољшана комуникација са ...

28.03.2017 15:04 Н. Б.
1                        

© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица